Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3e. Nijverheid. Kamers van koophandel en nijverheid zijn gevestigd te Batavia, Semarang, Soerabaja, Padang en Makassar.

V. Landbouw. Onder dit departement ressorteeren alle landbouw-aangelegenheden, de veeartsenijkundige dienst, het boschwezen, de gouvernementsondernemingen van landbouw nl. koffie, kina, guttapercha, caoutchouc.

VI. Burgerlijke Openbare Werken. Hieronder ressorteeren: waterstaat, burgerlijke openbare werken, spoor- en tramwegen, stoomwezen, enz.

VII. Gouvernementsbedrijven. Hieronder vallen de opiumregie, de landsdrukkerij, het mijnwezen, de tin, de exploitatie van het Ombilinkolenveld, het zout, de posterijen, de telegraphie, de telephonie (communaal en intercommunaal, zie deel II, bladz. 83), de postspaarbank.

§£ VIII. Oorlog. Het Nederlandsch-Indische leger bestaat uitsluitend uit vrijwilligers, èn uit Nederland, èn uit andere landen, èn uit inlanders afkomstig. Zoowel voor werving en africhting, aL voor herstel van krachten bestaat te Nijmegen, Zutphen en Harderwijk de koloniale reserve, — v^or afmonstering van uit de koloniën terugkeerende militairen zijn te Amsterdam en te Rotterdam commissariaten gevestigd; — voor verminkte, oude en gepensionneerde. soldaten uit de koloniën in Oost en West is er een Koninklijk Koloniaal Militair Invalidenhuis op het landgoed „Bronbeek" bij Arnhem.

De officieren van het Nederlandsch-Indische leger worden aan de daartoe bestemde instellingen in Nederland (zie deel II, bladz. 68) gevormd.

Het Nederlandsch-Indische leger onder het opperbevel van den gouverneur-generaal, — het commando van den chef van het departement van Oorlog, — de leiding van den generalen staf te Batavia bestaat uit infanterie, cavalerie, artillerie '), genie, enz. (zie ook deel II, bladz. 73).

Het leger is in 17 militaire afdeelingen of commandementen verdeeld. Niet-rechtstreeks tot het Nederlandsch-Indische leger behooren:

') En wel veld-, berg- en ws^'n^-artillerie.

Sluiten