Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INVOER.

Wol, katoenen stoffen 409

Graan en meel 156

Linnen 150

Petroleum 104

Garen 147

Ijzerwaren en machines 104

Rijst 108

Huiden en leer 67

Suiker 264

Koffie 96

UITVOER.

Ruwe zijde en cocons 293

Druiven 235

Mohair 91

Eikeldoppen 62

Vijgen 90

Huiden 73

Erts 55

Graan en meel 188

Wat het handelsverkeer vw Nederland met Turkije betreft, bedroeg in 1909 de algemeen e invoer 71938107 kg., de invoer tot verbruik 9 500 002 gld., de algemeene uitvoer 59 190 013 kg., de uitvoer uit het vrije verkeer 19 336 342 gld., de doorvoer 11 603 213 kg.

Als voornaamste artikelen van het handelsverkeer tusschen ons land en Turkije in 1909 vallen te noemen:

ALGEMEENE INVOER.

INVOER TOT VERBRUIK.

Ertsen 24 476 550 kg.

Rogge 1 251 280 „

Haver 2 082 000 „

Hout 1125 619 „

Steen 9 906 576 „

Tabak en sigaren 1 045 488 „

Vruchten 20 447 533 „

Wijn 4 541 263 „

Zaden 850 718 „

Amaril 1456 631 gld.

Drogerijen 249 926 „

Rogge 110 815 „

Haver 166 560 „

Zemelen 102 277 „

Ijzererts 146 214 „

Rozijnen 1 244 223 „

Tabak 190 855 „

Verfwaren 477 618 „

ALGEMEENE UITVOER.

UITVOER UIT HET VRIJE VERKEER.

Drogerijen enz 1064 737 kg.

Glas en Glaswerk 1 004 930 „

Huiden, Leder enz 542 444 „

Manufacturen 2 871 415 „

Metalen en Metaalwaren 22 169 122 „

Oliën 870 968 „

Papier 7 117 245 „

Rijst 5 629 763 „

Steenkolen 11335 125 „

Suiker 1 312 903 „

De handelsvloot, meest in handen van Grieken, bestond (1905) uit 104 stoomschepen van 63 210 ton inhoud en 879 zeilschepen van meer dan 50 ton van 178 262 ton inhoud. Tusschen de voornaamste zeeplaatsen van Turkije en de havens van de Zwarte Egeesche en Adriatische zee worden verschillende stoomvaartlijnen onderhouden en wel hoofdzakelijk door buitenlandsche maatschappijen (1 Nederlandsche lijn), kleinere lijnen ontstaan ook door Grieksche en Turksche maatschappijen.

Sedert 1844 is de gouden piaster, die in 40 para's verdeeld wordt, een eenheid van munt. Daarvan gaan er 100 op het Turksche pond, dat een nominale waarde heeft van ruim 11 gulden. De munt te Konstantinopel geeft geldstukken uit van 500, 250, 100, 50 en 25 piaster; verder worden er banknoten, uitgegeven door de Ottomaansche bank, en is vreemd goudgeld, vooral Fransch en Engelsch in omloop. Vreemd zilver- en kopergeld werd

XV

Asschen 118 601 gld.

Kina 429 880 „

Gereedschappen 104330 „

Glas 137 277 „

Huiden en Leder 2 369 131 „

IJzer en Ijzerwerk 2 121 555 „

Kaarsen 444 402 „

Kramerijen 324 243 „

Manufacturen 3 172 846 „

Rijst 1 688 929 „

Steenkolen 113 351 „

in 1887 verboden. Voor maten en gewichten is het metrieke stelsel in gebruik. De belangrijkste spoorlijnen zijn die van Moestafa Pasja over Adrianopel naar Konstantinopel van Zibeftsje over Oeskoeb naar Saloniki, van Oeskoeb naar Mitrowitza, van Saloniki naar Monastir en van Konstantinopel over Dede-Aghatsj naar Saloniki. Het telegraafnet is tamelijk uitgebreid. Sedert 1888 is Turkije bij de wereldpostunie aangesloten.

Bestuur en rechtsspraak. Turkije was vroeger een absolute heerschappij, wier hoofd, sultan of padisjah (Groote Heer) geheeten, de hoogste wereldlijke macht met het khalifaat, de hoogste geestelijke waardigheid vereenigde. Den 23sten December 1876 verleende de sultan aan het rijk een constitutie, waarvan de bepalingen echter tot aan de revolutie van 1908 niet werden uitgevoerd. Het Hof van den sultan draagt den naam van Hooge Porte. De waardigheidbekleeders van het Hof zijn verdeeld in

21

Sluiten