Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Goud en zilver 10 000 000

Tarwe 11 507 666

Maïs 7 572 806

Boekweit 1076 556

Mout 1082 339

Tarwemeel 21 277 772

Hars en harpuis 1 817 813

Hout ..... 18 169 406

Bereide huiden en vellen 1 610 946

Ongesponnen katoen 3 734160

Lijnkoeken en lijnmeel 12 057 232

Katoenzaadkoeken en -meel 2 327 976

Koper 92 778 830

Lood 1043 016

Margarine 10 337 340

Mest 2 721 340

Katoenpittenolie 4190 057

Petroleum 11002 388

Reuze] 10 540 484

Stearine 2 249 343

Tabak 2 816046

Talk, roet en smeer 1 557 406

Terpentijn 4 243 360

De voornaamste artikelen van den algemeenen uitvoer van Nederland naar de Vereenigde Staten waren in 1909 (in kg.):

Aardappelmeel 1 580 730

Aardewerk en porselein 8 009 226

Asschen 1114 433

Bron- en mineraalwater 1 434 399

Drogerijen, verfwaren en chemicaliën 41 262 167

Ertsen 6 392 310

Fabriek-, landbouw-, stoom- en andere werktuigen 1 078 845

Gedestilleerd 2 034 402

Boonen, erwten, linzen en wikken.. 1 441 778

T> •* J_

•THJSI' ló üöy lbö

Meel 3 010 203

Huiden, vellen, leer en lederwerk.. 6 291861

Kaas 2 594 649

Kalk 3 894 278

Koffie 1614018

Steenkool 6 382 500

Lompen 12 116 326

Manufacturen 4 796 366

Mest 16 673 325

Metalen 13 773 390

Olie 18 582 640

Papier 7 347 909

Specerijen 3171315

Steen 1194398

Tabak en sigaren 2 956 301

Talk, roet, smeer en stearine 1446 873

De voornaamste artikelen van den uitvoer uit het vrije verkeer van Nederland naar de Vereenigde Staten waren in 1909 (in guldens):

Bloembollen, knol- en wortelgewassen 2 052 828

Cacaoboter 1585 333

Chemicaliën 1 486 014

Kina 53 072 920

Tapioca 2 724 335

Andere drogerijen 1 259 069

Rijst 4 076 599

Huiden, vellen en leer 4 651 032

Uzer * 1198 538

Lompen 1012 869

Schildpad 1 617 233

Tin 1 513 950

Van de Vereenigde Staten werden in 1909 in Nederland 441 geladen schepen ingeklaard; naar de Vereenigde Staten werden 238 schepen (165 geladen en 73 met ballast) uitgeklaard. Deze waren over de verschillende landen verdeeld als volgt:

Ingeklaard. Uitgeklaard.

Ge- Bal- Ge- Balladen last laden last

Nederlandsche vlag 117 — 95 19

Amerikaansche „ 3 — — 3

Belgische „ — — — 1

Deensche „ 25 — 21 —

Duitsche „ 49 — 5 29

Engelsche „ 212 — 42 11

Fransche „ 1 — 2 1

Italiaansche „ 1 — — 1

Noorsche „16 — — 7 Oostenrijksch-

Hongaarsche „ — — — 1

Russische „ 15 — — —

Spaansche „ 2 — — —

De handelsvloot van de Vereenigde Staten bloeide het meest vóór het uitbreken van den Burgeroorlog. In 1861 had zij een inhoud van 5 539 813 ton. waarvan 2 642 628 ton voor don buitcnlandschen handel diende. Toen was 75% van den buitenlandschen handel in handen van de Vereenigde Staten, thans slechts 11,4%. In 1908 bestond de handelsvloot uit 10 926 stoomschepen van 4 711174 ton en 14 499 zeilschepen en kanaalbooten van 2 654 271 ton. in het eeheel dus uit

25 425 schepen van 7 365 455 ton. In 1905 bestond de vloot uit 23 446 schepen van 6 602 510 ton. Daarvan dienden 394 stoomschepen van 586 749 ton en 1007 zeilschepen van 341 717 ton voor den buitenlandschen handel, 9094 stoomschepen en 12 951 zeilschepen en kanaalbooten voor de kusten binnen scheepvaart. In het jaar 1907—1908 liepen 13 929 Amerikaansche schepen van 8 473 000 ton en 20 730 buitenlandsche schepen van 29 06 6000 ton de havens der Unie binnen, terwijl 13 546 Amerikaansche schepen van 8 435 000 ton en 20 542 buitenlandsche schepen van 29 846 000 ton de

havens verlieten. De kusthandel is bijna geheel in handen van de Amerikanen.

De eerste spoorweg werd in 1827 te Massacliusetts gebouwd. In 1908 had het spoorwegnet een lengte van 370 318 km. De belangrijkste zijn: de Pacificspoorwegen (zie aldaar), de Trunkspoorwegen (zie aldaar), de Boston—Maine, de Maine Central-, de Baltimore- en Ohio-, de New-YorkCentral- en Hodson River-, de Erie , de Cleveland— Columbus—Cincinnati—St- Louis-, de Chicago— Burlington-, de Chicago—Northwestern-, de Chicago—Milwaukee—St. Paul-, de Chicago—Rock Island—Pacific-, de Louisville—Nashville-, de Missouri—Kansas- en Texas-, en de Denver—Rio Gran-

Sluiten