Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4-wieligen wagen.-Van^uit den bak vloeit het zaad naar de zich daar onderin op regelmatige afstanden bevindende, op een zaaias bevestigde zaaiapparaten,

FIG. 1.

met grootere of kleinere lepels of cellen te nem n en door de as, waaraan ze zijn bevestigd, sneller of minder snel te laten rondwentelen kan de hoeveel-

FIG. 2.

Lepelschijf van achteren gezien: a. schijf, l. lepels.

Dwarsdoorsnede van den ziadbak eener zaaimachine met lepelschijven: s. zaadbak, z. zaad, q. brik, waarop de zaadbak rust, l. lepels, a. trechter, waarin het zaad wordt gestort.

die het zaad in-trechters of kokers uitwerpen. De meest gebruikelijke zaai-apparaten in rijenzaaimachines waren vroeger de lepelschijven, waarvan de lepels bij draaiing der as het zaad opschepten en vervolgens in de trechters uitwierpen, die het verder naar de in den grond getrokken rijen voerden (fig. ] en 2). Deze komen nog voor bij de machines van Garrett, Woolnough en Smyth (fig. 3). Sack ge-

Fig. 3.

Zaaimachine met lepelschijven van Smyth.

bruikte in plaats van de lepelschijven schijven, die aan-den omtrek van cellen waren voorzien, waarin het zaad werd topgenomen_(fig 4). Door schijven

heid uit te strooien zaad worden geregeld. Bij het systeem Melichar bestaat het zaaitoestel uit 2 schijven, die beide voorzien zijn van gootvormige lepels, welke wederzijds door d§ schijven heen en daarbuiten uit steken (fig. 6). Door de schijven dichter aaneen of verder van een te schuiven kan de grootte der lepels worden geregeld en daarmede de uit te zaaien hoeveelheid zaad. Bij verschillende

dere constructiën zijn de zaaischij-

ven in aparte huisjes aangebracht, waarin ze nauwkeurig passen en van waaruit ze het zaad naar buiten werken. De schijven zijn hierbij geconstrueerd als raderen, die aan den omtrek van neuzen zijn voorzien, die het zaad over den buitenrand van het huisje heen schuiven, zoodat het in de trechters valt, zooals bij de Saxonia van Siedersleben, die voor verschillende zaadsoorten verschillende zaairaderen heeft geconstrueerd; of ze zijn van nokken voorzien, zooals bij de Berolina van Eckert.De regeling

der hoeveelheid uit te werpen zaad wordt hier geregeld door verwisseling van de tandraderen, die de beweging van één der wielen overbrengt op de

Sluiten