Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZUID- HOLLAND.

Schaal 1:350.000.

" ■-■■■. .in i ? i

I % Ml % O , [| ' uurgaans

I Cr BRIFILLh . Steden levens qemeenteji I 0 Noord Wijk, llfofit/itaat.«n van plattelandsyemeenten ® yoontmjk aaii Zee, Kerkdorpen en ker/d>uuj<ten 15' H ° . Gehuchten, of buurten .

I ^ Zetel van een Gerechtshof'.

f Zetel van een -Irrondissemenlsreehlhank f Zetel vast een Ka/do/ujerceht - J*ro\inciale> grens.

('renxen der ge/neorde/i, de hoofdplaah onderstreept. W&a/» de naam dergemeente van die dór onje/wtreeptc hotftplnats verschilt, is ooi- dt eerste ingeschreven

| —Spoorweg met station. t".'i Tramvreq

■ Voornaamste straat - en, tmnstweqerv.

■ .. .Mi..Dip; PV Ponheer Z en Hv. Zed en /wt veer.

j — Riwer .. , - . lionaal niet sluis.

Duinen en strand Heuvels. Bosschen

I ! 1 Ü eb droo/prille/ule grvnde/i (Ml Meren en.plassen

j i R Reddingboot . Jxasteelen enz,. * Fort.

Sluiten