Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT. HOOFD. Regeert sedert Geboortedag.

5UB?enië Koning Carl I. 8. IV. 1866 8. IV. 1839

Rusland ... Tzar Nicolaas II. 1. XI. 1894 18. V. 1865

Saksen (Kon.) ..... Friednch August III. 15. X. 1904 25. V. 1865

Saksen(Altenburg (H.) Ernst II. 7. II. 1908 31. VIII. 1871 baksen-Coburg Gotha

(II.) .... Carl Eduard. 30. VII. 1900 • 19. VII. 1884

Saksen-Memingen(H.) Georg II. 20. IX. 1866 2. IV. 1826 baksen-W eimar-Eise-

nach (Gr. H.) .. Wilhelm Ernst 5. I. 1901 10 VI 1876

Salvador (Rep.) .... Pres. Dr. Manuel Araujo. 1 III 1911

San Domingo (Rep.) Caceres. 1. VIL 1908 —

Schaumburg-Lippe(V.) Georg Stephan Albrecht. 8. V. 1893 10 X 1846

Schwarzburg (V.) .. Victor Günther. 19. I. 1890 21 VIIl' 1852

'^ervle r Koning Peter I. 15. VI. 1903 ' ' 1846

°lam. Koning Phra Ordonez. 24. X. 1910 1. I 1881

5,Pan3e Koning Alfonso XIII. 17. V. 1902 1. I. 1886

i,uni?. Bey Mohamed en Nasser 12. V. 1906 1855

lurkije . .. Sultan Mohammed V. 27. IV. 1909 3. XI. 1844

Uruguay (Rep.) ... Pres. Mongkut Chao 1. III. 1911

\ er. St. van N. Am. . Pres. William Homard Taft. 1909 15 IX 1857

Venezuela (Rep.) ... Pres. Gomez. 19. IV. 1910 ' —"

Waldeck (V.) .... Friedrich. 12. V. 1893 20 1. 1865

Wurtemberg (Kon.) Wilhelm II. 6. X. 1891 25. II 1848

^weaen . Koning Gustaaf V. 7. XII 1907 16 VI 1858

Zwitserland (Rep.) . Pres. M. E. Ruchet. 1911 '

fbl? Ten. onrephte is hierbij Sterkers is een andere naam voor Utterkers'

(blz. 00O), vermeld, dat de ministers in beide Kamers Zie aldaar.

zitting hebben.

T.

Terneuzen of Neuzen, een gemeente in Zeeland en wel in Zeeuwsch-Vlaanderen, '3158 H.A. groot met (1911) 9221 inwoners ligt aan de Wester-Schelde en wordt aan de landzijde ingesloten door de gemeenten Hoek, Filippine, Sasvan-Gent, Westdorpe, Axel en Zaamslag. De bodem bestaat grootendeels uit klei en is in verschillende polders verdeeld. De gemeente omvat het gelijknamige stadje en enkele gehuchten.

Het stadje Terneuzen aan den Zuidoever der Schelde, het kanaal en den spoorweg over Sasvan-Gent naar Gent gelegen, heeft een zeer onregelmatige gedaante en is nog altijd door grachten en wallen omringd. Hoewel de vestingwerken vervallen zijn, bezit het nog altijd een klein garnizoen. Als voornaamste gebouwen vallen te noemen: het stadhuis, een Hervormde, een Gereformeerde en een R. Katholieke kerk. Hoofdmiddelen van bestaan zijn handel en nijverheid, die zich in de laatste jaren krachtig ontwikkeld hebben, daar de plaats de voorhaven van Gent vormt. Ook het verkeer met Vlissingen is levendig.

Tripolit&ansche Oorlog:. Nadat de af¬

wijzing van het Italiaansche ultimatum van den 27sten September 1910 door Turkije gevolgd was door een oorlogsverklaring (zie voor nadere bijzonderheden het artikel Italië), begon de oorlog doordat het eskader van prins Luigi, hertog der Abruzzen, den 29sten en den 30eten September in de Ionische Zee bij Preveza en Durazzo Turksche torpedobooten vernielde. Dit optreden, in flagranten strijd met de toezeggingen van Italië omtrent het eerbiedigen van den status£110 opjden Balkan, wekte in Europa, vooral te Weenen, ernstig misnoegen. Noodgedrongen zag daarom de Italiaansche regeering, na nog enkele voorvallen op den 5 den en den 7"611 October voor San Gio vanni di Medua, van verdere operaties in de Adriatische en de Ionische Zee af. Zij behield zich haar vrijheid om in den Griekschen Archipel of in de Roode Zee aanvallend op te treden echter uitdrukkelijk voor. De Turksche vloot had zich inmiddels binnen de Dardanellen teruggetrokken en het forceeren daarvan durfde Italië, ondanks er in het land zelf van verschillende zijden op werd aangedrongen, blijkbaar nog niet aan. Op verzoek van beide mogendheden belastte Duitschland zich met de zorg

Sluiten