Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgnummer.

Volksbenamingen, Jan. be^2? V0OT de ^ _T . . , , Kust- of Binnenvisscheni.

Nederlandsche gewestelijke en {Ind\en ™

Latijnsche naam. meer dan een tak van vis-

naam plaatselijke namen, van *dan9

ddm. doch voor een daarvan van

enz_ geringer bcteekenis, ü

de laatste tusschen

haakjes ge-plaatst.)

22 Zeewolf Anarrhichas lupus Zee.

23 Puitaal Zoarces viviparus Moeraal Kust.

24 Harder Mugil chelo Herder Kust en (Binnen).

25 Schelvisch Gadus aeglefinus Zee.

26 Kabeljauw Gadus morrhua (jong) Gul Zee.

27 Wijting Gadus merlangus Molenaar Zee en (Kust).

28 Koolvisch Gadus virens Zee.

29 Stokvisch Merluccius rulgaris Hake Zee.

30 Kwabaal Lota vulgaris Aalkwab, Aalpad, (Kust) en Binnen.

Kwab, Kwabbe,

Merkor, Puitaal

31 Leng Molra vulgaris Zee.

32 Meun Motella mustela Zee.

33 Lom Brosmius brosme Zee.

34 Smelt Ammodytes lance- Zandaal Kust.

olatus

35 Heilbot Hippoglossus vul- Zee.

garis

36 Lange schar Hippoglossoides Zee.

platessoides

37 Tarbot Khombus maximus Zee.

38 Griet Khombus laevis Zee.

39 Schol Pleuronectes pla- Zee en Kust.

tessa

40 Tongschar Pleuronectes mi- Zee.

crocephalus

41 Schar Pleuronectes li- Zee en (Kust).

manda

42 Bot Pleuronectes flesus (Zee), Kust en (Binnen).

43 Tong Solea vulgaris Zee en (Kust).

44 Meerval Silurus glanis Wels, Val, Binnen.

Vischduivel

45 Karper Cyprinus caxpio Blauwkarper (Kust) en Binnen.

Boerenkarper Hollandsche karper (jong) Knol

Gekweekt: Edelkarper in drie variëteiten:

1. Spiegelkarper of Karperkoning

2. Lederkarper

3. Schubkarper

46 Kroeskarper Carassius vulgaris Hamburger Binnen.

Kruiskarper Maankarper Steenkarper Kroes

Gekweekt de variëteit:

Goudvisch Carassius vulgaris

var. auratus

47 Barbeel Barbus vulgaris Barf, Barm, Berm (Kust) en Binnen.

48 Grondel Gobio fiuviatilis

Govie, Grind, (Kust) en Binnen.

Groentje

Grondding

Grond j?, Grundje

49 Blankvoorn Leuciscus rutilus Poepegrondel

50 Meun Leuciscus cephalus Voorn (Kust) en Binnen.

(Squalius cephalus) Dikkop (Kust) en Binnen.

Dikkop voorn Hesseling Kop voorn, Maan Meeuw, Meuning Munne, Viesvisch

Sluiten