Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgnummer.

Van belang voor de Zee-, Kust- of Binnenvisscherij.

Volksbenamingen,

Nederlandsohe . (Indien een visch voor

gewestelijke en meer fan een tak van visLatijnsche naam. scherij van lélang is,

naam. plaatselijke namen ^ ^0, een dwrvan wn

enz geringer beteekenis, is

de laatste tusschen haakjes geplaatst.)

51 Serpeling Leuciscus vu1garis Gruis, Hesseling (Kust) en Binnen.

(Squalius Springer, Viesvisch

leuciscua) Witvisch

52 Winde Leuciscus idus Hardtop (Kust) en Binnen.

(Idus melanotus) Manvisch, Meeuw Wijnd, Wind Windvoorn

Gekweekt de variëteit:

Goudwinde Leuciscus idus

var. melanotus (Idus melanotus,

var. miniatus)

53 Ruischvoorn Leuciscus ery- Rietvoorn, Roet Binnen.

throphthalmus Roet.voorn, Ruisch (Scardinius ery- Ruil voorn throphthalmus)

54 Zeelt Tinca vulgaris Louw, Moethond (Kust) en Binnen.

Mudhon, Mudhond Muidehond Muithond Schoenmaker Slei, Tinker

55 Sneep Chondrostoma na- Kommel (Kust) en Binnen.

sus Neusvisch

Schoorsteenveger Snijdershoek Steenmeeuw Tabaksrooker

56 Brasem Abromis broma Blei, Bliek (Kust) en Binnen.

57 Kolblei Abromis blocca Kolbliek, Koloog (Kust) en Binnen.

(Blicca björkna) Platje. Platter '

Puiloog, Witvisch

58 Alvertje Alburnus lucidus Alfje, Alft Kust en Bumen.

Alvenaar, Alver Avel, Esseling B o venleupertien Halvertje Hesseling Moertje, Nesteling Overleupertien Wewer, Witvisch

59 Geep Belone vulgaris (jong) Spionnetje (Zee) en Kust.

60 Snoek Esox lucius (Kust) en Binnen.

61 Zalm Salmo salar (jong) Gestreepte (Zee), Kust en Binnen.

(Win terzalm, spiering

Zomerzalm,

Jacobszalm,

Hengst)

62 Zeeforel Salmo trutta Schotje (Zee), Kust en Binnen.

Schotzalm

63 Beekforel Salmo fario Forel Binnen.

64 Regenboogforel Salmo irideus Binnen.

(komt alleen in gekweekten toestand voor)

65 Spiering Osmerus eperlanus Blauwe spiering Kust en Binnen.

Spierling, Spjirring

66 Houting Coregonus oxy- Adelvisch Kust en Binnen.

rhynchus Blauwneusje

67 Ansjovis Engraulis encra- Kust.

sicholus

Sluiten