Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dooi gemis aan verloskundige kennis vallen vele vrouwen en kinderen als slachtoffer; de kindersterfte is door afwezigheid van eenig begrip omtrent kinderverzorging groot. Onder de Chineesche kinderen komen veel nierziekten voor. De koortsen zijn wel eens langdurig, doch zelden kwaadaardig. Bij Chineezen ter hoofdplaats heerscht veel tuberculose. Buikziekten zijn veelal onder Dajaks een gevolg van gebrek aan voedsel In tijden van gebrek behelpen zich de Dajaks met wat het bosch aan eetbaars oplevert. Velen sterven dan aan ondervoeding.

Verder komen veel voor albino's, kropgezwellen (Landak-Melawi), iheumatiek, jicht, ringwurm (koerab-zeer algemeen) en pokken.

Onder de Maleiers ter hoofdplaats komt meermalen beri-beri voor. J)

Dr. A. W. Nieuwenhuis 2) onderscheidt 2 ziektengebieden,

1. de lage alluviale vlakte nabij de kust,

2. de min of meer hoogere streken.

In het eerste gebied is volgens hem de grootste sterfte te wijten aan aandoeningen van het darmkanaal, vooral onder de kinderen, terwijl in het tweede gebied malaria-aandoeningen de rol spelen van de tuberculose m Europa. Volgens de statistiek van den Sultan van Sambas bedraagt de sterfte onder de Dajaks der hoogere streken 28 % en die onder de Maleiers der laagvlakte 20 %.

Tot leniging van den nood moet nog vrij wel alles gedaan worden; de aanwezige geneeskundige krachten schieten daartoe ten eenenmale te kort. De geneeskundige Dienst is opgedragen aan den e.a. Officier van Gezondheid te Pontianak.

In Pontianak bevindt zich 1 militaire ziekeninrichting, waar ook burgers verpleegd worden, onder één militair geneesheer en een Indisch arts; de laatste echter meer in naam, daar hij als regel elders werkzaam is gesteld. Verder op de posten te Sintang en Singkawang elk 1 Officier van Gezondheid, met een militaire ziekenzaal. Te Sanggau is een Indisch arts voor de rubberondernemingen, alwaar ziekenzaaltjes zijn. Te Singkawang is een zendingshospitaal, waar les wordt gegeven in verplegingsleer; meermalen ontbreken echter de geneesheeren en ander personeel. Dan nog bevindt zich te Sambas een Indisch arts, terwijl in de verschillende gevangenissen wijders so wie so geneeskundige hulp wordt verstrekt.

Een leprozengesticht bevindt zich te Singkawang met 58 lijders (1915), alsmede een op Poeloe Temadjoe; elders komen nog enkele afzonderingsplaatsen voor, die afhangen van de milddadigheid der aanver-

%

'i Dit werd door den fd. Inspecteur v/d B. Gr. D. toegeschreven aan ondervoeding als gevolg van de zucht tot verkwisting aan kleeding en preciosa van dien landaard te Pontianak.

2> Dr. A. W. Niewenhuis, Obs. med. sur les indig.. de 1'ile de Borneo rJanus IV 8 en 9).

Sluiten