Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vergelijkt men deze cijfers met die voor andere gewesten, dan treft het geringe bedrag, dat voor het uitgestrekte gewest van Borneo's Westerafdeeling is uitgegeven. Eerst toen het beheer der landschapskassen geregeld was, werd tot uitbreiding van werken overgegaan, zooals blijkt uit de begrootingen voor werken, wegen en bruggen, waarin de volgende sommen zijn opgenomen.

, , ,A ! uitgetr. voor ! percentage

Jaar t0taal W<1 ! landschaps- v/d .

begrooting werken j begrooting

1912 ƒ 677164 ƒ 24137 31/*

1918 „ 996748 „ 44493 41/,

1914 „ 1174180 „ 111705 10

1915 „ 1023504 „ 195725 | 19

Sluiten