Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afdeeling Onderafdeeling

District

Oppervlakte in KM.2

Aantal inwoners

Europpanen

inb. Japanners

Chineezen

Andere vr. Oosterl.

Maleiers Dajaks Totaal

Bevolkingdichtheid per KM.2

|

II. 1. Gouv. gebied — 465 7021 422 3585 - 11493 ï 98 QQ

Ponti- Ponti- 1. Kapoeas- 690 — — — 8507 — 8507 / "ö yy anak anak doea

2. Peniti 1 380 - 1980 — 9350 — 11330 29.82

3. Siantan 1390 — 2123 - 4282 2300 8705 6.26

4. Kakap 443 — 2101 — 17353 — 19454 43.91 l5. Kapoeas- 978 — 1483 — 7391 — 8874 9.07

6. Koeboe 5087 - 419 — 11094 — 11513 2.26

i : i i i i i

8968 : 465 15127 422 61562 2300 ! 79876 . 8.91

! ■ l_ . I '

I i

2. Lan-1 Gouv. gebied — 19 290 — 244 — 553

dakl 1. Senga Te- 1415 — 455 — ± 810 ±10650 11915 ƒ mila

2. Menjoeke 1894 — 594 — ± 1080 ±20480 22154 11.17

3. Aer besar 1395 — 450 — ± 1280 ± 7100 8830 6.33

4. Ngabang 1205 — 10 — ± 1635 ± 3380 5025 4.63

5. Belentian 1005 — 210 — ± 335 ± 5620 6165 6.13

: " " j | |

6914 19 2009 — j± 5384 ±47230 54642 7.90

3. 1. Oeloe. 1447 — 256 — 494 8163 8913 6.16 Sang- Tajan

gau 2. Koeala 1125 - 336 — 2212 9623 12171 10.82 Tajan

3. Meliau 2469 10 436 — 1987 5037 7470 3.03

4. Sekajam 2663 — 60 — 1609 11865 13534 5.08 oeloe

5. Kapoeas 1957 5 509 — 8802 6851 14167 7.24

6. Sekajam 2932 - — - 1741 9164 10905 3.72 ilir

12593 15 1597 — 14845 50703 67160 . 5.33

4. 1. Sekadau 1990 1 552 — 5339 5447 11339 5.7 Seka- I.

dau 2. Sekadau 1890 — 393 — 5386 7843 13622 7.21 (Hjd.) II.

3. Blitang 1958 - 137 2 754 5986 6879 3.51

] I

5838 1 1082 2 11479 19276 318840 5.45

II. Pontianak . 34313 500 '19815 424 93270 119509 '233518 6.81

I I

Sluiten