Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afdeeling Onderafdeeling

District

Oppervlakte in KM2

Aantal inwoners

Europeanen Inb. Japanners

Chinee/.en

Andere vr. Oosterl.

Maleiers Dajaks Totaal

Bevolkingsdichtheid pet- KM.5

III. 1. Sin- II. Sepaoek 1850 — 170 60 ± 960 ± 6556 ± 7746 4.19

Sin- tang 2. Sintang 2440 18 800 28 * 3520 ± 6978 ±11344 4.65

tang 3. Ketoengau 4900 18 — — ± 80 ± 8250 ± 8330 1.70

919oj 18 970 88 ± 4560 ±21784 ±27420 2.98

2. Me- 1. Nanga 3990 — — — ± 1615 ± 5710 7325 1.84 lawi : Kajan

2. Nanga 1710 2 1089 — ± 5270 ±12820 19181 11.22 | Pinoli

3. Menoe- 1720 — — — ± 2430 ± 4320 6750 3.92 koeng

4. Nanga SI 13 — — — ± 1645 ± 9300 10945 1.35 Serawai

-

15533 2 1089 — ±10960 ±32150 44201 2.85

3. 4237 — 33 — ± 1254 ±10000 11287 2.63 Pinoli-

landen

4. Smi- 1. Batang 2245 — 15 — ± 75 ± 5280 5370 2.39 tau Loeparlan-

den

2. Se! eroe- 13C0 15 132 7 ± 210 ± 3115 3479 2.68 ang

3. Silat 1695 — 216 28 ± 1675 ± 3560 5479 3.23 ,4. Soeahid 750 — 55 — ± 645 ± 700 1400 1.87

5. Salimbau 1100 — 35 18 ± 2175 ± 1070 3298 3.— ,6. Piasa 90 — '11 — ± 210 — 221 2.46 |7. Djonkong 350 — 40 — ± 510 — 550 1.57 8. Embahoe 900 — 8_ — ± — _±_ 5718 5726 6.36

8430 15 512 53 ± 5500 |± 19443 25523 3.03

5. Bo- 1. Embaloe- 5395 — 26 — — ± 2900 2926 0.54 ven Lebojan

Ka- 2. Boven Ka- 9710 8 150 — — ± 4500 4658 0.48 poeas poeasrivier

3. Mandairi- 3385 — 30 — — ± 2240 2270 0.67 vier

4. Boven 2220 — 80 — — ± 3900 3980 1.80 Boenoet

5. Beneden 1800 — 225 66 — ± 3354 3645 2.03 Boenoet

22510 8 511 66 — ±16894 17476 0.78

III. B in tang 59900 43 3115 207 ±22274 ±10027lj 125910 2.10

Sluiten