Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onderafdeeling en

hoofdplaats

3. Soengei Raja, wedana Mal. district te Soengei Raja. hoofdplaats

Kampongs

Europeanen en

Japanners

Ande e Yr. Oosterlingen

Mali iers

Dajaks

Kapitan schap

Laothaij- of kaptjongschap

Chineezen

Totaal aantal inwoners

Sei Raja 376

Sei Keran 364

SeiAroe2 216

Sei Pang-

kalan 787

Kara-

moenting 990

eilanden:

Lemoe-

koetan 449

Kaboeng 74

Sekoeroe 80

Sei Sogi 50

3256 130

3. Soengei Raja

S. Raja K. 472 '1'elok Soeak

1. 726 Kajoe Poetih

1. 1539

S. Pangkalan k.

2737 6123 p

T0Stfngk0awangd' 101 320 14029 5254 20260 39964

? Pamangkat

Paal Pamang- u u „„ gg. kat 14 14 553

Pamangkat 576

Lonam-

kok 355

Sinam (Parit ba-

roe) 343

Parakan tan-

djoeng 122

Djawai

bakau 745

Djawai senta-

bang 564

Djawai

Bt. Raja 399

Sarang

boeroeng 200

Noenoek 215

Sei. Ba-

tang 325

Poenai 125

Serilaba 465

Djaloe

Aer 201

Sebatoe-

an 499

Batoe-

langka 401

Poting

belioeng 415

Pamangkat

Pamangkat 1254 1Q35 r

Lo nam kok

1. 769

3. Lakoem 1. 1315

Djawai 1. 1267

5inam 1. 1058

Deel III *

Sluiten