Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onderafdeeling Onderafdeeling | Bengkajang of landschap ,

District

Oppervlakte Oppervlakte der bebouwde velden in bouws

In KM.2 In bouws Sawahs

Ladangs

Klappertuinen

Rubbertuinen

Gambirtuinen

Pepertuinen

Sagotuinen

Pinangtuinen

Totaal

Oppervlakte der onbebouwde gronden

-l 1

Zielen aantal

Taarliiksche opbrengst der voornaamste landbouw- Jaarlijksche opbrengst der J ' producten in pikols. boschproducten m p.kols

Rijst Per hoofd

Copra Rubber

Gambir

Peper witte

Peper zwarte

Sago

Pinang

Tengkawang

Hout m.3 Doerian

- Damar

:

G. djangkang

li I ^ 1 I 1 ' : i 1 w 1 II UWiöj

BS„8M 96WoUf»S «1 1™ H gg °'5? "J?| '

j 7,5,0500 «TC 859 13 800 889 38861 «°° ^ *

70MD I 077J, ÓS n 1Q 620 II l 120 __

Bantarat : 565| 796Qol 240 _L_g. -"bj ^ ^ ïï

, «kW, ooi 07ó| 1680 ! 84 881, üis'ó 1578J 7785 0,49 11400 14400 | - _

' I !| i ! J ! !

TOELICHTINGEN: Volgens opgave van den Gezaghebben van Bengkajang (1 1 oogst mislukte; ook de oogst van begin 1918 mislukte.

i) Niet inbegrepen de jonge tuinen. *) Door den Gezaghebber was opgege deelt eene opbrengst van 30 pikol p. bouw, d.i. 11400 pikol. 3) 1-1-1917 waren en Maleiérs; de rest aan Chineezen in '1030 tuinen (opbr. '13000 p. witte peper), p.p.j. «) Van Sepang 80. "0 Van Sepang.

-1918) sawahs worden meermalen niet bebouwd. De cijfers betreffen 1917, toen de

ven 95 bouw: blijkbaar zijn bedeeld 95 rantang van 4 bouws, daar hij tevens medeer 860000 planten, waarvan 620000 vrucht droegen; 86000 behoorenden aan Dajaks 5) Gerekend op eene behoefte van 3 p.p.h. en p.j. geeft dit een tekort van 39617

Sluiten