Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r j i Onder Landak S Landak Mampawa afdeeling

Poxitianak T , , dt. Mandor Landschap

Naam der Ondernemer Tijdduur,

mijnbouw en oppervlakte, Toelichtingen

onderneming administrateur min. cijns

Mandor II a.v. 2865 HA.. a.v.

(alle delfstof- 10-10-1983

fen) min. cyns

f 4011,0.

Mandor III a.v. 2862 1IA.. a.v.

(alle delfstof- 10-10-1983

fen) min. cijns

ƒ 400,63.

Landak Tainam I. (al- oJ.K.J.Lange 2357 HA. B. 19—7—1916 No. 1

le delfstoffen W. B. Goud- 75 jaar. jo. 19-4^-1906. cijns

u/z petr. e.a. Dredge Mij. min. cijns 3 % pi. waarde der

bitum. zsth>. te Batavia.' ƒ 329.98. vervoerde producten.

(G.B. 15-6- In bedrijf.

1914 No. 31).

Tainam III. o. M'o. Mij. Ma- 2586 HA. Niet in bedrijf,

(a. v.) djau. 75 jaar B. 19—4—1906.

cijns 3 o/o a. b.

Wari'. (a.v.) o. J. C. Mac 762 IIA. B. 20-9—1907.

Call Batavia. 75 jaar. cijns 3 % a. b.

min. cijns niet in bedrijf. f 106.68.

VERGUNNINGEN tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen.

Landak 1. een gedeel- E. E. Ctiasse- 7100 H A. R. B. 31 12 1 917.

te in het land riau te Pon- 3 jaar. No. 1390/L.

schap Laudak tiauak. cijns: 2 1/2

NW. vanNaja. cent per

HA.

2. a. v. bij Mej. M. M. 1838 HA. R. B. 20-2-1918.

Ngabang. Paessens 3 jaar. No. 222/L.

Weltevreden cijns: 2112

cent p HA.

Sluiten