Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. SS. en ZS.op B. Zeilvaart

sleep, grooter (niet op sleep) Totaal

Vaartlichting den 10 M3. llieest kleiner dan 10 M3.

Aatltal | (n?tto) Aantel (ü^-0J Aantal j {J£q)

Totaal N. W. kust, te- I

vens totaal Semoedoen 108 5u 108 450

van Mendalo naar: ~

Ka Mampawa. 30 56 36 5b

Totaal N. W. kust. tevens totaal Mendalo. 36 56 36 56

van S. Koenjit naar:

Pontianak. is i- ra

ir ir 10 Ob lo ub

Ka Mampawa. 15 50 15 50

lotaal N. "\\. kust, to-

vens totaal S. Koenjit. 30 112 30 ^.> van S. Doeri naar:

Pontianak. 38 522.41 103 808 141 1330 41

Mampawa. 5 21,901 5 21,90

lotaal Js. W. kust. 43 544,31 103 808 146 1352,31

Soekadana. - 1 4,94 1 4^4

Totaal Z. W. kust. 11 4.94 ' j 4

Totaal S. Uoeri. 44 549,25 103 808 1.47 1357,25 van S. Pangkalan naar: I

Pontianak. 1 42.51 84 314 85 356,51

Mampawa. 1 16,00 1 1 16 06

Singkawaug. 1 27,16 1 27,'16

Totaal N. W. kust, tv.

totaal S. Pangkalan. 3 85,73 84 314 87 399,73

van S. Raja naar: ~

Pontianak. 23 1110,21 23 1110 21

Karamoenting. 20 50 "0 '50

Telok Soeak. 2 163,87 2 163 87

Singkawang. 9 360,38 9 36038

Sambas. 1 | 41,88 1 4^38

Totaal N.W. kust te- ' j

vens totaal S. Raja. 35 j 1675,84 20 50 55 1725,84

v. Karamoenting naar:

S- Raja. 20 50 20 50

lelok soeak. 10 25 10 25

Totaal X. W. kust, tv.

totaal Karamoenting. 30 75 30 ' 7.-.

Sluiten