Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Pontianak naar Zuid- I v. Djoeng-| v. Peni- v.s.Poe-

westkust. | kat naar | ti naar rocn naai

Artikelen Ketapang wawnn Kariinata I Pontianak j Pontianak j Pontianak

i g I I i I

ton jƒ 1000| ton \f ïoooj ton ƒ ïoeo ton ƒ 1000 ton ƒ ïooc ton )/ 1000

Aarde- en glaswerk 1,8 Ü,9 — — 0,1 — — — — — — — Cement en kalk — — 0,1 o.l — — — ■— — — — — Copra — — — — 5074 ±815 1050 264 315 50,4 Cutch — — — — — — — — — — — —

Damar — — — — — — — — — —

Diversen 4,5 1. 0,7 0,2 — — — — — — — — Dranken niet ge-

dest. 3,6 2, 0,1 0,1 0,1 — — — -

Dranken gedest. 3,5 7,8 — — — — — — — — — —

Eetwaren 33,4 34,3 1,9 1,9 3,7 3.7 — — — — — —

Gambir — — — — 0,1 — — — — — —

Houtskool en

brandhout — — — — — — — — — — — —

Hout en houtwerk 40 2,8 — — — — — — _ — — —

Klappers — — — — — — — — — — — i —

Klapperolie — — — — — — — — — — — —

Koffie en thee — — — - — — — — —

Kramerij 0,6 1,1 — — 0,1 0,1 — — — — — — Lucifers 4.4 1,1 — — 1,2 0,3 — — — — — — Manufacturen, garens, kleeding 19,8 41,5 1,5 3,5 0,7 2 — — — — — — Machines en ijzerwerken 2,6 2,1 0,1 0,1 — — — — — — — — Meel 1,7 1. — — 0,3 0,1 — — — — — — Melk 0,9 0,8 — — — _ — _ — _ — _ Mest — — — — — — — — — — — — Nipahbladeren en

kadjangs — — — — 0,1 — — — — — — —

Oliekoeken — — — — — — — — — — — —

Petroleum — — 14,4 2, 2,4 0,4 — — —

Pinang — — — — — — 27,5 1,4 — — — —

Rubberplanten 3,6 0,1 — — — — — — — — —

Rotan — — — — — — — — — — — —

Rijst 1370,8 162,1 73.4 | 9,5 94,1 12,1 — — _ i _ — _

Sigaretten, sigaren en tabak 2,4 4.5 0,7 1, 0,3 0,4 — — — — — — Suiker, (riet) 52.5 11,4 3,2 0,8 3,2 0,8 — — — — — Suiker, (palm) — — — — — — — — — — — — Tengkawang — — — — — — — — — — — — Vee, gr., kl. en pl. — — — — — — — — — — — — Vlechtwerk — — — — — — — — — — — — Visch (gedr. en

gez.) — — o,2 — — — — — — — — —

Zeep 1,9 0,9 — — 0,1 — — — - — — —

Zemelen — — — — — — — — — — —

Zout — — — — 0,7 1,2 — — — - — —

.

1541,5 160,9 ,97,-'19,— 116,2.21,3 5101,5 ! 816,4i 1650 264 j 315: 50,4