Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Peni-,v,an Sei Tji-v. Soengeivan Sei Ba- van Mamra man naar na naar Pinjoe naar kau naar pawa naar

Artikelen Pontianak Pontianak Pontianak Pontianak Pontianak

I

ton ƒ1000 ton ƒ1000 ton 'f 1000 ton :f 1000 ton ƒ1000

Aarde- en glas- — — n 1

werk " j

Cement en kalk — — _ _ _

£0Pra 150 24 1450 232 2690,3 873,4 2250 225 5424 7-»;i •">

Cutch _ __ — _____

Damar — __

Diversen _____ 0,5 02 — _ ~> 7 4 <» Dranken niet ge-

dest. _________

Dranken gedest. — _ _ _

Eetwaren — — _ ~r, .

Gambir _ _ _ _ ___ _ " o,.'.,-

Houtskool en

brandhout _ — _ _ _ _ _ , „ .

Hout en houtwerk — -o:

Klappers

Klapperolie ______ __ n,

Koffie en thee

Kramerij _ _ _ _ 0, ftl _ _ ,

Lucifers l

Manufacturen, garens, kleeding _ _ — _ o,1 0,3 — _ 01 0 4 Machines en ijzer- ' werken _____ r.Meel

Melk _ _ _

Mest —

Nipahbladeren en

kadjangs _ _ _ _ _ _j_ _ ft...

Oliekoeken _ _ ''

J&™ : : : ; ,s:' _» = z «•'

Pinang _____ 1,5 0,1 45 ->.7 _ _

Rubberplanter! I Z Z Z i.1'9 i''7 Z Z l7"*"' 5°

Rotan _ I

Rijst _____ Z 1 O 5

Sago _ _ _ ; _ _ _ _ ~ Z _ Sigaretten, sigaren en tabak — _ — _ _ _ _ , (.

Suiker, (riet) ______ __ ,s '7

Suiker, (palm) ________ 4"' '

Tengkawang _ _

Vee, gr., kl. en pl. - _ _ 2.4 0.8 — _ :« ■> .

Vlechtwerk

Visch (gedr. en

gez.) _ _ _ _ 127 34 — •>-, 1 «

Zeep _ _ _ , _ _ Z' _ Z Zv

Zemelen — __

Zout

1 I I

! , 1 , ■

150 24 1450 232 "2722,8 390,9 2:796 227,7j 6021,8] 9(53,5