Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Singkawang naar

Artikelen Sei EaJa Telok Soeak Sedau Selakau Pamangkat

ton ƒ1000 ton ƒ1000 ton ƒ1000 ton ƒ1000 ton ƒ1000

Aarde- en glaswerk — — — — — — 0,1 — 0,3 0,1 Cement en kalk — — — — — — 0,3 — 0,1 0,1 Copra — — — — — — — — — — Cutch — — — — — — — — — — Damar — — — — — — — — —

Diversen 0,1 0,1 0,1 0,1 — — 1 0,3 0,8 0,4 Dranken niet ge-

dest. — — — — — — 0,6 0,4 1,1 0,6

Dranken gedest. 0,3 0,3 0,8 0,8 — — 0,5 0,7 | 0,1 0.1

Eetwaren — — 0,4 0,4 — — 0,8 0,7 19 2,1

Gambir — — — — — — 0,3 0,1 — — Houtskool en

brandhout — — 0,2 — — — 0,1 — — — Hout en houtwerk — — — — — — 19,4 1,3 2,4 0,2 Klappers — — — — — — — — 0,5 — Klapperolie — — — — — — 0,3 0,2 — — Koffie en thee 0,3 0,2 0,1 — — — 0,1 — 0,8 0,5 Kramerij 0,1 0,3 — 0,2 — — 1,5 3 0,5 1,1 Lucifers 0,3 0,1 0,9 0,2 — — 0,4 0,1 2,7 0,7 Manufacturen, garens, kleeding 0,1 0,6 0,1 0,3 — — 0,3 0,9 2,2 11,7 Machines en ijzerwerken 0,3 0,3 — — — — — — — — Meel • — — — — — — — — 0,1 — Melk ______ 0,2 0,1 0,2 0,1

Mest — — — — — — — — — — Nipahbladeren en

kadjangs 0,2 — — — — — 3,5 0,2 6,2 0,3

Oliekoeken — — — — — — — — — —

Peper — — — — — — — — — —

Petroleum 0,5 0,1' 1,9 0,3 — — 88,9 12,4 25,3 3,8

Pinang — — — — — — — —

Rubber — — — — — — — —

Rubberplanten — — — — — — — — — — Rotan — — — — — — — — — — Rijst 7,2 0,8 3,5 0,5 100 16 48 5,8 9,2 0,8 Sago — — — — — — — — — — Sigaretten, sigaren en tabak 0,1 0,3 0,1 0,2 — — 0,8 2,1 0,6 1,5 Suiker, (riet) — — — — — — 31 6,4 4,2 0,7 Suiker, (palm) — — i —- — — — 0,1 — 1,4 0,2 Tengkawang — — — — — — — — — — Vee, gr,, kl. en pl. — — —* — — — — — 0,3 0,4 Vlechtwerk — — — — — — — — 0,1 0,1 Visch (gedr. en

gez.) 0,1 ----- 0,1 0,1 3,9 1,4

Zeep 0,1 — — — — — 0,2 0,1 0,1 _

Zemelen 0,7 — — — — — 4,1 0,3 0,8 0,1

Zout ______ 3,8 0,5 — —

10,5 3,2 7,9 2,9 100 ' 16 207,2 35,8 82,8 27,2

Sluiten