Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Sambas van T e 1 O k

van Pa loh naar A e r naar

Artikelen Paloh Singkawang Pamangkat Sambas Pontianak

ton ƒ1000 ton 'ƒ1000 ton f 1000 ton ƒ1000 ton ƒ1000

Aarde- en glaswerk — _ _ _ o,l 0,1 — — — —

Cement en kalk — — — — —

Copra —

Cutch _ — _ _ _ _ — — 1266 722,1

Damar — 01 !

Diversen 0,2 — — l''2 0 4

Dranken niet ge-

dest. _ _ _ 0,3 0,3 — — — _

Dranken gedest. — — — — o,6 0,2 — — _

Eetwaren 0,3 0,2 — _ 1,3 1.3 — — _

Gambir — — j

Houtskool en

brandhout — — — —

Hout en houtwerk 0,2 - — — 15 1

Klappers — — —

Klapperolie — — — -— 0201

Koffie en thee — — 112 2

Kramer ij 0,1 — — — 0,2 01 — — _ —

Lucifers —

Manufacturen, garens, kleeding — 0,1 — — 0,2 0,5 — — —

Machines en ijzerwerken 0,3 0,1 — — 0,2 0,1 — — — —

Meel 0,1 — — _ 0,3 — — —

Melk — — — — 0,1 0,1 — — — —

Mest — — —

Nipahbladeren en

kadjangs — — —

Oliekoeken — ' — —

Peper — —

Petroleum 0,3 0,1 — _ 4,7 0,7 — — — —

Pinang — — — — — _

Rubber — — — —

Rubberplanten 0,1 — — —

Rotan — — —

Rijst 2,8 0,4 _ — 26,9 34 — _

Sago — _

Sigaretten, sigaren en tabak — 0,1 — — 0,5 1,1 — _ _

Suiker, (riet) 0,2 0,1 — — 1,1 o!3 — — _ _

Suiker, (palm) — — 2,4 0,3

Tengkawang — — J_ ' _1_ __

Vee, gr., kl. en pl. _ _ _ _ _ _ _ ( _ _

Vlechtwerk — — — —

Visch (gedr. en

gez-) — - 2,7 1,1 — — 0,9 0,4 — —

Zeep — _ _ _ 0.1 — _____

Zemelen — — — — 1,1 0,1 — — _ —

Zout — — — _ _

4,6 1,2 2,7 1,1 57,5 12,1 0,9 0,4 1266 722,1

-

Sluiten