Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Richting ton ƒ1000 ton ƒ1000 Richting ton ƒ1000 ton ƒ1000

26. van Pamang- 29. van Telok kat naar Aer naar PontiPontianak 733,ti 54,1 anak 1266 722,1 ■

Sei Raja 3,8 0,2 Totaal

Telok Soeak 0,9 0,2 Telok Aer-N. W.

Singkawang- 27,8 12,7 kust. 1266 722,1

Selakau 13,7 0,7

Paloh 460 54,8 30. van Keta-

Sambas 346,4 75,2 pang naar Ponti-

Kartiasa 96,8 j 52,4 anak. — 252

Totaal : Totaal

Pamangkat-N. W. Ketapang-N. W.

kust. 1733 250,3 kust. 252

27. van Sambas 31. van ICendanaar Pontianak 11,3 ' 10,4 wangan naar

Mampawa 0,9 0,1 Mampawa. 188.4 84,6

Telok Soeak 2 0,4 Totaal

Singkawang' 10 7,8 Kendawangan-

Selakau 8,3 0,6 N. W. kust. 188,4 84,6

Pamangkat 757,2 89,3

Paloh 4,6 1^2 ' 32. van Soeka-

Totaal " dana naar

Sambas-N.W. kust 794,3 109,8 Pontianak — 158,6

Totaal

Soekadana-N. W.

28. van Paloh __ kust. — 158,6 naar Singkawang 2,7 1,1

Pamangkat 57.5 12,1

Sambas 0,9 0,4 Totaal

Paloh-N. W. kust. 61,1 13,6 i