Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gewest: Noordwest-Borneo. Byiago B No. XIX.

Tarief van Los- en Laad loon geheven door het prauwenveer der K.P.M. te Singkawang en Selakau (verg. ook Bijlagen B No. XX en XXI).

/

Deze bijlage dient ter vergelijking van de kosten, welke te Singkawang en te Selakau tegenwoordig op de goederen komen, met die, welke door een tram zouden geheven worden, die de goederen over Pamangkat vervoert.

Met een 6 centstarief zouden die voor Singkawang ƒ 1,80 per ton bedragen en voor Selakau ƒ 0,78. Voegt men daarbij ƒ 1 los- of laadloon per last (d.i. gemiddeld per ton), dan zouden de totaalkosten per tram bedragen,

voor Singkawang, gemiddeld ƒ 2,80 en voor Selakau gemiddeld , 1,78.

17