Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

o 3 ^

Eenheid g -8 Eenheid 5 §

Artikel van S Artikel van — jj

maat -2 ^ maat "T

.1 I 3.

SJ ^ ^

Aardappelen zak 1,20 75 Gambir kleine 0,82 20

Aardappelen 'kran- 1,92 120 zak

djang Gambirmatten baal 0,56 35

Apollinariswater kist 0,80 50 Gambirplanken pak 0,80 50

Azijn pot(30L) 0,72 45 Garnalen zak 1,— 62','2

„ kist 0,72 45 (gedroogde)

„ kist 0,36 22'/2 Garnalenschalen zak 1,— 62'/2

Aardewerk-bor- (kleine) Getah kl, kist 1,— 62' 2

den dozijn 0,10 6 Getah pitten kran- 1,20 75

A ad p^ve rk-kop j es 20 kopjes 0,13 8 djang

Arak Liter 0,12 1,25 Goeniezakken baal 4,— 250

(oude)

Bandijzer pak 0,48 30 a. v. (nieuwe) baal 8,— 500

Batik kist 3,20 200 Groenten tampajan 0,80 50

Bedak kist 1,— 621 /2

Benzine drums 1,28 80 Honig blik 0,32 20

van 75L Huiden pak 3,20 200

Beschuit kist 2,40 150 (50 st.)

Bier kist (— 1 69i Hout (lempoeng) M3 14,45 900

KlstQ 1 2 h~ Hout (belian) M» 20,80 1300

0f ~L f}) Houtskool zak 0,60 37'/2

Blikken (ledige bük 0.W 2°1 Kaarsen gfk) °'72 45

Blinjoe60 (petr.) 0,4 25 Kajoepoetih olie kran- 0,48 30

1 10 7n Kalk zak " 1,20 75

Boter klst 48 1,12 Kandijsuiker kist 0,56 35

Brandij kist (-g- 0,56 35 (50 k)

, 24 " Kapok pak 0,80 50

of—fl.) n Zak 0,40 25

Bultzak pak 0,32 21 Kasten-groote stuk 0,72 45

Kasten-kleine stuk 0,48 30

Cement vat 2,89 180 Katjang zak 1,60 100

Cognac (zie ook vat 2,89 180 Ketoembar zak 1,60 100

brandij) Kekowé (gedr. pak 1,60 100

Copra zak 1,20 75 vruchten)

Courantenpapier baal' 2,89 180 Ketjap tempajan 0,80 50

Klapperolie blik 0,32 20 .

Damar zak 1.80 112'/2 (groot

„ kran- 1,50 94 18 L.)

djang „ blik 0,16 10

Diversen kleine 0,64 40 (klein

kist 9 iifj

„ groote 1,92 120 Klompen kran- 0,80 50

irjoj- , 1 djang

( 6 Knoflook pak 0,26 60

last) Koffie zak 1— 62'/,

Djeloetoeng pikol 1,— 62'/2 Kool kran- 3,20 200

Djangkang pikol 1,— 62'/2 djang

Doerèn pikol 1,— 62' /2 Koolteer vat 4,80 300

Eieren (gezouten) ton 0,60 37',2 Kopjes kran- 0,80 50

Emmers pak 0,26 16 djang

Plesschen (leege) zak 0,48 30 Krandjangs pak 0,80 50

Fietsbanden pak 0,48 30 Kurken pak 0.48 30

„ zak 0,24 15

Gambir zak of kist 1— 62%

„ groote | 2,50 156 kist I

Sluiten