Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

>3. Do lias van liet Landschap Mampawa.

POSTEN 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916

ONTVANGSTEN

1. Saldo vorig jaar. 1446 2056 2243 9063 14737 22T080 27206

2. Gouv. schadeloos- 8000 8000 8000 8000 8000 stellingen en bijdragen.

3. Justitie 62 Financiën

4. Directe belastingen 6925 19342 25854 41837 51702 60706

5. Andere inkomsten 2154 2269 1583 2780 1 4327

/ ■

Bestuur

6. cijns, vergunningen 111 434 en concessiën

7. andere inkomsten 4533 3418 11486 25480 21789 18131

8. Onderw. en Eere- 45 68 162 8 92 dienst.

9. Landbouw Nijv. en Handel.

10. Burg. Openb. Werken 10 180

11. Landschapsbedrijven 35g

12. andere baten 251 321 j 396

Totaal 9203 [ 8013 , 36730 57113 91977 'l07027 118766

UITGAVEN.

Ie. Afdeeling.

1. restitutiepost. 9168 19481 — 27704

2. andere uitgaven 434 726 946 1540

3. Justitie 137 195 756 211 1863 3685 3051

4. Financiën 6015 385 2394 3476 4234 5844 5474 Bestuur

5. bezoldiging en cijns 389 4131 20890 23785 31267 29809 29220 inlandsche hoofden.

6. politie. 52 25 62 197 2392 1875 1704

7. andere uitgaven 1 600 1242 5286 3260 2891 Onderw. en Eeredienst

8. inlandsch onderwijs 449 417 658 863 1318 2581 4937

9. geneesk. dienst ep 33 367 108 130 136 andere uitgaven.

10. Landbouw Nijv. en 4 54 150 1211 241 Handel.

11. Landschapswerken 68 196 2200 3000 3184 30285 20313

12. Landschapsbedrijven 195

13. Saldo einde jaar 2056 2243 9063 14737 22080 27206 21556

— 1 i Totaal 9203 8013 36730 57113 91977 107027 1118766 !

Sluiten