Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8. De kas Tan het Landschap Soekadana.

POSTEN 1910 1911 1912 | 1913 1914 1915 1916

ONTVANGSTEN

1. Saldo vorig jaar. 531 1191 1997 4736 8080 1271 4245

2. Gouv. schadeloos- 4800 4800 4800 4800 5085 stellingen en bijdragen.

3. Justitie 81 45 48 Financiën

4. Directe belastingen 871 4657 5290 4503 8661 6915

5. Andere inkomsten 975 65 75 16

Bestuur

6. cijns, vergunningen 838 1631 1503 1469 1000 655 260 en concessiën

7. andere inkomsten 101 124 148 725

8. Onderw. en Eeredienst.

9. Landbouw Nijv. en Handel.

10. Burg. Openb. Werken

11. Landschapsbedrijven

12. andere baten 130 21 159 531 2_

Totaal 2425 3809. 13134 16417 18740 16065 17248

UITGAVEN.

Ie. Afdeeling.

1. restitutiepost. 7792 1800

2. andere uitgaven 4® 1 '8 '99 '''''

3. Justitie 82 81 158 117 85 286 404

4. Financiën 120 356 326 809 119' 1910 Bestuur

5. bezoldiging en cijns 1022 1145 6584 6505 5680 5594 6085 inlandsche hoofden.

6. politie. 3 624 847 816

7. andere uitgaven 10 3 ^3 522 Onderw. en Eeredienst

8. inlandsch onderwijs • 100 193 350

9. geneesk. dienst en 14 40 41 632 539 204 andere uitgaven.

10. Landbouw Nijv. en 25 25 25 34 62 Handel.

11. Landschapswerken 570 1235 1155 1025 2716 1360

12. Landschapsbedrjjven

13. Saldo einde jaar 1191 1997 4736 8080 1271 4245 2802

Totaal 2425 3809 13134 16417 18740 16065 17248

Sluiten