Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11. De kas vuii het Landschup Sringguu.

POSTEN 1910 1911 j 1912 1213 1914 1915 1916

ONTVANGSTEN

1. Saldo vorig jaar. 5732 8570 7451 19114 24836 9409 10064

2 Gouv. schadeloos- 2400 2400 2400 2400 3507

stellingen en bijdragen.

3. Justitie Financiën

4. Directe belastingen 7560 4120 33340 36071 36605 48418 40938

5. Andere inkomsten 926 945 2681 Bestuur

6. cijns, vergunningen 2340 810 187 firus 1fl,e en concessiën 6048 1048

7. andere inkomsten 16o 371 486 393

dfens?nderW' ^ EerC" 10 39 1651 3100

9. Landbouw Nijv. en Handel.

10. Burg. Openb. Werken

11. Landschapsbedrijven

12. andere baten 1205 468 58 2781 3776

|

Totaal 15632 13500 | 44629 58252 65197 72137 65508

UITGAVEN.

Ie. Afdeeling.

1. restitutiepost. 107 15170 8599

2. andere uitgaven 520 1876 1006

3. Justitie 980 17 932 522 544 638 2116

4. Financiën 4683 1215 2161 4708 5038 4078 5616 Bestuur

5. bezoldiging en cijns 1170 1219 18529 17895 17696 19919 17919 inlandsche hoofden.

6. politie. 25 94 1805 1954 2177 3095

7. andere uitgaven 2995 3007 7132 8546 14906 11868 Onderw. en Eeredienst

8. inlandsch onderwijs 322 347 '453 1422 705 2092

9. geneesk. dienst en 30 1415 4499 7444 andere uitgaven.

10. Landbouw Nijv. en 4 7 ,gg g _ Handel.

11. Landschapswerken 280 435 794 3343 4672 4449

12. Landschapsbedryven 170

13. Saldo einde jaar 8570 7451- 19114 24836 9409 10064 9898

Totaal 15632 13500 44629 58252 65197 72137 65508

Sluiten