Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BUKGERLIJK WETBOEK

DERDE BOEK.

Van verbindtenissen.

EERSTE TITEL.

Van verbindtenissen in het algemeen.

Eerste Afdeeling.

Algemeene Bepalingen.

Art. 1269.

1. Mr. P. van Bemmelen. De vrijbeschikkende overeenkomst, devormenvrije overeenkomst en de abstracte verbintenis. — R. B. 1888, B. 189.

2. J. Gerlinde van Blom. Onbepaalde verbindtenissen. — Them. Lil, 341.

3. Mr. G. Wttewaal. Het ontstaan der formeele verbintenissen. — Them. Lil, 346.

Art. 1270.

4. Ieder die gebruik maakt van de wetenschappelijke hulp en voorlichting van hem, die zijn wetenschap en ervaring voor anderen beschikbaar stelt, en daarvan zijn bedrijf maakt verbindt zich

Cbemebs, Aant. B. W.

stilzwijgend tot belooning daarvan. — Rechtb. Amsterdam 24 Juni 1890; P. v. J. 1891, 4.

Tweede Afdeeling. Van verbindtenissen om iets te geven. Art. 1272.

5. Uit dit artikel kan niet worden afgeleid, dat de schuldeischer steeds eerst tot nakoming moet ageeren, alvorens schadevergoeding te kunnen vragen.

— Rechtb. Breda 7 December 1897; W. 7082.

6. Een verkooper, die de verkochte zaak opnieuw aan een ander verkoopt, is tot schadevergoeding gehouden. — Hof Arnhem 20 Februari 1901; W. 7640.

Art. 1274.

7. Een sommatie, gedaan voor een hooger bedrag als de gesommeerde schuldig is, mist in mora stellende kracht.

— Rechtb. Amsterdam 23 April 1897; W. 7091.

8. Door een sommatie, waarbij meer wordt gevraagd dan verschuldigd is, kan iemand in mora worden gesteld. —

30

Sluiten