Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N. M. v. H. Nieuw Magazijn van Handelsrecht.

Not. W. Notarieel Weekblad, gewijd aan Notariaat, Rechtsgeleerdheid

en Registratie.

O. M. Openbaar Ministerie.

p_ v. J. Het Paleis van Justitie.

p w Periodiek Woordenboek van administratieve en gerechtelijke

beslissingen in zake van de Vermogensbelasting, Registratie, Zegel, Hypotheken, Successierecht, Kadaster, Notariaat, enz. Pres Bes. Beschikking van den President der Arrondissements-Rechtbank

in kort geding.

Rechtb. Vonnis der Arrondissements-Rechtbank.

r Verzameling van rechtsgeleerde Adviezen.

r B. Rechtsgeleerde Bijdragen en Bijblad.

r g A. Rechterlijke Beslissingen in zake de Wet op de Arbeids¬

overeenkomst.

r. M. Rechtsgeleerd Magazijn. Tijdschrift voor binnen- en buiten-

landsche rechtsstudie r O Wet op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der Justitie.

r v. S. Raad van State. Geschillen van Bestuur.

r v Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

R. W. v. N. Rechtskundig Weekblad voor het Notarisambt.

r en w Recht en Wet. Tijdschrift voor het Notarisambt.

g r_ Wetboek van Strafrecht.

gt. Staatsblad.

Them. Themis. Rechtskundig Tijdschrift.

T v. N. Tijdschrift voor het Notarisambt.

rp a. R. Tijdschrift ter beoefening van het Administratie! Recht

T v. N. R. Tijdschrift, gewijd aan Rechtsgeleerdheid, Notariaat en

Registratie.

T v. P. N. en F. Tijdschrift voor Privaatrecht, Notariaat en Fiscaalrecht.

T. v. S. Tijdschrift voor Strafrecht.

rp d. K. De Toepassing der Kinderwetten.

Verm. Uitspraak van den Raad van Beroep voor de Vermogensbelasting,

■yy. Weekblad van het Recht.

w B A Weekblad voor de Burgerlijke Administratie.

W. v. N. R. Weekblad voor Notarisambt en Registratie, sedert 1 Januari

1898 genaamd Weekblad voor Privaatrecht, Notarisambt en Registratie (uitgegeven voor rekening der Broederschap van Candidaat-Notarissen in Nederland en zijne Koloniën).

W v Not. Weekblad voor het Notariaat gewijd aan Privaatrecht, Notariaat

en Fiscaalrecht (orgaan van de Broederschap der Notarissen in Nederland).

Sluiten