Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERKLARINGEN DER VERKORTINGEN

A. B. Wet van 15 Mei 1829 (St 28), houdende algemeene bepalingen

der Wetgeving van het Koningrijk.

Ac. Pr. Academisch Proefschrift.

A. U. Arbitrale Uitspraak.

Art. Artikel.

B. W. Burgerlijk Wetboek.

C. C. Code civil.

Gemst. De Gemeentestem. Weekblad aan de belangen van de gemeenten

in Nederland gewijd.

Hof. Arrest van het Gerechtshof.

H. R Arrest van den Hoogen Raad.

H. G. N. I. Arrest van het Hoog Gerechtshof van Nederlandsch-Indië.

v. d. H., B. R. Van den Honert, Verzameling van arresten, Burgerlijk Recht

en Burgerlijke Rechtsvordering.

v. d. H., S.r. Idem, Strafrecht en Strafvordering.

v. d. H., G. Z. Idem, Gemengde Zaken.

v. d. H., Bel. Idem, Belastingen.

v. d. H., Z. R. S. Idem, Zegel, Registratie en Successie.

v. d. H., J. en V. Idem, Jacht en Visscherij.

Kan tong. Vonnis of beschikking van het Kantongerecht.

K. Wetboek van Koophandel.

K. B. Koninklijk Besluit.

Lutt. Luttenberg's Chronologische verzameling van wetten en

besluiten.

Mb. Dw. Maandblad voor Deurwaarders.

M. P. Beschikking van den Minister van Financiën.

M. J. Idem van den Minister van Justitie.

N. R. Nederlandsche Rechtspraak. Verzameling van arresten.

N R. B. Nieuw rechtsgeleerd Bijblad.

N. R. Bijdr. Nieuwe Bijdragen voor Rechtsgeleerdheid en Wetgeving.

N. N. Notarieele Nieuwsbode.

N. M. v. H. Nieuw Magazijn van Handelsrecht.

Not. W. Notarieel Weekblad, gewijd aan Notariaat, Rechtsgeleerdheid

en Registratie.

Sluiten