Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BURGERLIJK WETBOEK

YIERDE BOEK.

Van bewijs en verjaring. EERSTE TITEL. Van bewijs in het algemeen.

Art. 1902.

1. Th. G. M. Smits. Internationaal bewijsrecht in burgerlijke zaken. — Ac. Pr. Amsterdam 1885.

2. Mr. Arnold Levy. Het aanhangige Ontwerp tot herziening van het Bewijsrecht.

Inleiding: § 1. Algemeene strekking der herziening. — W. v. Not. 156.

§ 2. Algemeene bepalingen. — W. v. Not. 157 en 158; artt. 1905-1908. — W. v. Not. 159.

§ 3. Schriftelijk bewijs. — W. v. Not. 176, 177, 192—197, 206-209.

§ 4. Getuigenbewijs. — W. v. Not. 228—230, 245-249.

§ 5. Bekentenis. — W. v. Not. 272, 273 en 275.

§ 6. Gerechtelijke eed. — YV. v. Not. 293—301.

3. Mr. C. Asser's Handleiding tot

Cremebs, Aant. B. W,

de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht. Vijfde Deel. — Van Bewijs, bewerkt door mr. Anne Anema.

— Zwolle 1912.

4. Jhr. mr. E. N. de Brauw. De vrije bewiistheorie in het burgerlijk recht.

- Them. XL, 228.

5. Mr. Ij. P. Molster. Behoort het bepaalde in art. 1902 B. W. bij de herziening van ons bewijsrecht gehandhaafd te worden? — R. M. XXII, 518.

6. Mr. J. Limburg. Wetgeving en Rechtspraak ten aanzien van het bewijs in het Burgerlijk proces. (Voordracht gehouden te Amsterdam in de Notarieele Vereeniging.) — W. v. N. R. 1493, 1494 en 1495.

7. Jhr. mr. W. H. de Savornin Lohman. De bewijslast in het burgerlijk geding. - R. M. XXIII, 88.

8. Prof. mr. H. J. Hamaker. Verdeeling van bewijslast. — T. v. P., N. en F. VI, 85.

Mr. H. J. Tasman. Idem. — W. v. Not. 12.

53**

Sluiten