Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een groote prijsdaling (stijging) plaats grijpen. Doch daar er speculanten zijn, bereid zulke fondsen tegen hooger (lager) koersen op te nemen, blijft het totale verlies (winst) wel even groot maar het wordt over een groot aantal personen verdeeld en daardoor gereduceerd, zoodat de prijsdaling (stijging) slechts geleidelijk intreedt.

Naast deze gunstige werking moet men intusschen wèl onderscheiden de ongunstige werking, die het bestaan van speculanten-partijen, van groepen speculanten hebben kan. Als zulk een groep zich ten doel stelt a la hausse of a la baisse te opereeren, dan kan dit tot sterke schommelingen in den prijs leiden, scherper schommelingen dan als die omstandigheid zich niet voordeed. Doch dit is uitzondering.

Als regel zijn er op elk gegeven moment, zonder onderlinge afspraak, een aantal personen wier streven, van koersschommelingen te profiteeren, de bovengenoemde gelijkmakende werking tengevolge heeft.

De meeste fondsen toch bevinden zich in handen van personen, die als outsiders over de intrinsieke waarde van hun bezit niet kunnen oordeelen, maar die daarnaast zeer voor indrukken vatbaar zijn. Nu gebeurt het wel, dat die fondsenbezitters ageeren onder den indruk van minder gunstige geruchten die verspreid worden, maar regel is dit niet. Des te erger als de courant werkelijk gegronde feiten van algemeenen of bijzonderen aard ter kennis van het publiek brengt. Waren er dan tusschen de handelende personen niet andere geschoven, wie het niet te doen is om reëele zaken af te doen maar die verwachtingen trachten uit te buiten, dan zou men veel scherper fluctuaties zien.

Sluiten