Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eischte is voor het vormen van heldere voorstellingen en voor het wekken van belangstelling. Deze uitvoerigheid mag niet leiden tot het behandelen van een groot aantal onderwerpen, maar tot een gedetailleerde bespreking van niet te veel, met zorg gekozen leerstof. Al heb ik er zooveel mogelijk naar gestreefd, alleen eenvoudige onderwerpen op te nemen, toch geloof ik, wel voldoende leerstof te hebben gegeven voor die scholen, waar men alleen in de beide laatste leerjaren geschiedenis-onderwijs geeft.

Met het oog op het beklijven van het geleerde acht ik het echter hoogst gewenscht, ja noodig, de geschiedenis nog eens in een tweeden leerkring te behandelen. Daarvoor is mijn derde deeltje bestemd, dat eenige jaren na de beide eerste is verschenen. Het geeft een doorloopende beschrijving van de hoofdpunten onzer historie van de vroegste tijden tot op heden en herinnert zooveel mogelijk aan het in den eersten kring geleerde.

Groningen, Mei 1910. B. Laarman.

De achtste, negende, tiende en elfde druk zijn zoo goed als onveranderd gebleven. Op verzoek van gebruikers is de redactie van de

jaartallen in overeenstemming gebracht met die van de afzondei lijk verkrijgbare tijdtafel.

Groningen, Jan. '12. B. Laarman.

Oct. '13.

Juli '15.

Sluiten