Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om van buiten te leeren.

De Zilvervloot.

Met kostbare schatten geladen,

Met goud en met zilver aan boord, — Zoo zeilde uit Amerika's havens Naar Spanje de Zilvervloot voort.

Toen kruiste Piet Hein met zijn schepen Reeds dagen en weken in 't roncf — En tuurde onophoud'lijk zijn scheepsvolk, Of 't ergens de Zilvervloot vond.

En eind'lijk, daar zag men die schepen, Waarop al zoolang was gewacht. Met spoed er op af — en dra had men De kostbare vloot in zijn macht.

5. De Zeeslag bij Duins.

In deze les zullen we nogmaals van èen gebeurtenis ter zee lezen. Er komt nu echter geen Spaansche Zilvervloot, maar een Spaansche oorlogsvloot bij te pas.

De koning van Spanje wilde nog eens alle krachten inspannen, om den strijd tegen de Nederlanders te winnen. Daarom liet hij eene groote vloot van 67 kolossale oorlogsschepen gereed maken. Deze schepen waren bemand met 8000 zeelieden en bewapend met wel 1700 kanonnen. Met die reusachtige vloot wilde men een leger naar ZuidNederland overbrengen, om van daar uit ons land te kunnen bestrijden.

Zoover is het evenwel niet gekomen. Geen der schepen heeft ons land noch Zuid-Nederland bereikt. Luister maar eens, hoe het met de groote vloot afliep.

Frederik Hendrik en de regeering van ons land wisten, dat ze komen zou. Daarom had men admiraal Tromp

Sluiten