Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarop stroo rust. Tegen den voorwand zien we een grooten schoorsteenmantel van ruw hout, waaronder een turfvuur brandt. Aan den schoorsteenmantel is een draaibare ijzeren staaf bevestigd, met een ringvormig uiteinde. Daarin wordt 's avonds een brandende houtspaander ge¬

stoken, om net vertreK te verlichten. Een tafel van ongeverfd hout, eenige ruwe stoelen en banken en een paar houten kisten vormen de meubels. Ter zie van het vuur zit ten vrouw te spinnen. Haar jak en rok zijn van zelfgesponnen garen vervaardigd. Aan de voeten draagt ze een paar groote klompen.

Een houten schot scheidt het vertrek, waarin we ons bevinden, van het achterste gedeelte van het huis.

Daar zijn de hokken en stallen voor het vee, benevens de bergplaatsen voor hooi en koren. In sommige woningen ontbreekt die afschei¬

ding; daar zijn schuur en woonvertrek c<jn.

Als we het huis verlaten en het dorp verder doorloo-

Boerin uit de 17e eenw.

Sluiten