Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de woningen der rijken. In een stad kun je er soms voor een winkelraam bewonderen. Anders kun je ze aantreffen in een museum; dat is een gebouw, waar kostbare en merkwaardige voorwerpen bewaard worden.

Wie maken die schilderijen? Knappe mannen, kunstenaars, die men schilders noemt. Zulk een kunstenaar was Rembrandt van Rijn, gewoonlijk alleen Rembrandt genaamd.

Hij werd in 1606 te Leiden geboren. Reeds op school deed hij niets liever dan teekenen. Toen hij een groote knaap was geworden en op een andere school meer zou leeren, toonde hij daarin weinig lust te hebben. Veel liever wilde hij schilder worden. Eindelijk voldeden zijn ouders aan zijn wensch; hij kwam in de leer bij den kunstschilder Swanenburg te Leiden. Een paar jaar later ging hij naar Amsterdam, om daar door een ander kunstenaar onderricht te worden.

Het meest heeft Rembrandt echter aan zich zelf te danken. Voortdurend streefde hij er naar, zijn schilderstukken mooier en beter te maken. Gansche dagen kon hij buiten zitten, om een boom, een molen of andere voorwerpen te schetsen. En dan lette hij scherp op, welke kleuren en tinten die dingen vertoonden, waar de zon ze met helder licht bescheen en waar schaduw viel. Die kleuren, dat licht en die schaduw wist hij zoo prachtig af te beelden, dat ieder zijn schilderijen bewonderde.

Rembrandt bleef te Amsterdam wonen. Daar stierf hij in 1669. Nog in onzen tijd is zijn naam door de geheele wereld beroemd. Hij was de grootste kunstenaar, die ooit in ons land geleefd heeft. „Vorst onzer schilders" wordt hij genoemd.

Toen in September 1898 onze jonge Koningin gekroond

Sluiten