Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14. Hoe noemde men de vrienden van den Prins in die dagen? 15. Welken naam gaf men aan zijn vijanden? 16. Wie wenschten, dat er geen stadhouder zou zijn? 17. Wie wilden daarentegen, dat de stadhouder meer macht kreeg?

18. In welk jaar vertrok Willem V uit ons land? 19. Hoeveel jaren was hij toen stadhouder geweest? 20. Hoe lang is dat nu geleden?

Om van buiten te leeren.

Partijen in ons land.

In d'achttiende eeuw was er woeling en strijd; Men had twee partijen in 't land.

„De stadhouder weg!" riep de eene partij,

„Dan komt eerst verbeet'ring tot stand".

„Neen, geef hern meer macht nog", zei d' andere weer, [,Eerst dan wordt het goed in ons land;

„De Prins brengt, als hij maar de macht er toe heeft, „Zeer zeker verbeet'ring tot stand .

De strijd duurde voort tot het einde der eeuw,

Toen was er geen stadhouder meer.

Hij was met de zijnen naar Eng'land gegaan:

Nooit zag hij zijn vaderland weer.

16. De Fransche Omwenteling.

In de vorige les hebben we gelezen, hoe ontevreden het volk in de achttiende eeuw met het bestuur was. Niet alleen in ons land echter, ook in andere landen

was dat het geval.

Het ergst was het wel in F r a n k r ij k. Geen wonder ook. Daar was de toestand allertreurigst. Een groot gedeelte

Sluiten