Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waarom we in deze les de Fransche Omwenteling hebben besproken? Omdat die ook in ons land een groote verandering heeft gebracht. Daarover zullen we het hebben in de volgende les.

Vragen en Opgaven. 1. In welke eeuw was in vele landen het volk ontevreden met de regeering? 2. In welk land was dat het ergst? 3. Hoe was een groot deel van het Fransche volk? 4. Aan wie behoorde in Frankrijk de meeste grond? 5. Wat moesten de pachters van dezen grond hun heeren opbrengen? 6. Wat moest het volk bovendien betalen? 7. Door dit alles leden velen .... 8. De edelen en geestelijken leefden in ... . 9. Aan het hof van den Koning werden schatten ....

10. In welk jaar kwam het Fransche volk in opstand? 11. Waar begon het oproer? 12. Wat werd door het volk verwoest? 13. Wat verwoestten de boeren op het platteland? 14. Wie vluchtten naar het buitenland?

15. Wie trachtte ook te vluchten? 16. Waarheen werd de vorst echter teruggevoerd? 17. Wat brak opnieuw in Parijs uit? 18. Wat gebeurde er toen met den Koning? 19. Wat werd hij na eenigen tijd? 20. Wie werd later ook onthoofd?

21. Wie had toen in Frankrijk de macht in handen? 22. Hoe noemt men zulk een groote verandering?

Om van buiten te leeren.

De Fransche Omwenteling.

't Bestuur was slecht en arm het volk In 't groote Fransche rijk.

En weeldrig leefde men aan 't hof Van koning Lodewijk.

De opstand kwam; met vuur en zwaard Ging 't woedend volk te keer,

En in zijn blinde razernij Ontzag het vorst noch heer.

Weldra bezat het alle macht;

De koning werd onthoofd,

En met hem werden duizenden Van lijf en goed beroofd.

laarman, Toestanden en Gebeurtenissen. II. 11e druk. 6

Sluiten