Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij eenigen tijd hier was geweest, hield men wel van hem. Want koning Lodewijk toonde, dat hij een goed hart bezat en veel voor het volk wilde doen. Dat bleek, toen in 1807 te Leiden een kruitschip in de lucht sprong, waarbij een deel der stad verwoest en zeer veel menschen gedood werden. Dat bleek ook, toen een poos later m Zeeland en Gelderland groote overstroomingen plaats hadden. Bij al deze onheilen kwam de Koning zelf, om hulp te verleenen en de ongelukkigen te troosten. Geen wonder dus, dat men van hem begon te houden.

Zijn broer, keizer Napoleon, was echter volstrekt niet over koning Lodewijk tevreden. De Keizer had n.1. bevolen, dat geen land van Europa langer handel mocht drijven met de Engelschen. Waarom had hij dat gedaan?

De Engelschen waren het eenige volk, dat zich nog tegen Napoleon durfde verzetten. En de keizer wist wel, dat Engeland al zijn macht en rijkdom aan den handel te danken had. Kon hij dus de Engelschen dat middel van bestaan ontnemen, dan zouden ze hun macht verhezen.

En dat wilde Napoleon.

Ook de Nederlanders mochten dus niet meer met de Engelschen handel drijven. Maar konmg Lodewijk begreep wel, dat een groot deel van ons volk daar met buiten kon. Daarom liet hij het handelen met Engeland in stilte toe. Vooral onze visschers deden aan dit verboden bedrijf mee. Met hun schuiten zeilden ze de Engelsche schepen te gemoet, verborgen de koopwaren in hun ruim en brachten ze in stilte aan land. A aak werden de goederen dan in het duin verstopt, waar ze bij nacht vandaan werden gehaald. De Keizer werd dit gewaar en nam het zijn broer erg kwalijk.

° Nog om een andere reden was hij boos. Napoleon had

Sluiten