Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18. Hoelang is ons land een deel van Frankrijk geweest? 19. In welk jaar werd het weer vrij? 20. Hoelang was het toen geleden, dat de Franscherr in ons land kwamen? 21. Hoelang is het thans geleden, dat Nederland weer vrij werd?

Om van buiten te leeren.

1810—1813.

In die jaren was ons land Deel van 't Fransche rijk;

Vrijheid, welvaart, volksgeluk Namen toen de wijk.

Groote ellende heerschte alom;

Elk verloor den moed,

Want 't bestuur van Frankrijks vorst Kostte goed en bloed.

Eind'lijk werd het volk verlost Van de dwing'landij;

Vreugdgejuich klonk overal:

Neerland was weer vrij.

20. Neerlands Verlossing. — Koning Willem I.

In deze les zullen we bespreken, hoe ons land van de Franschen werd verlost.

Ik heb je al verteld, dat keizer Napoleon herhaaldelijk oorlog voerde. Engeland, Oostenrijk, Pruisen en Rusland waren zijn voornaamste vijanden. Behalve Engeland had Napoleon al zijn vijanden overwonnen. Zoo groot was dakrdoor zijn macht geworden, dat de meeste vorsten van Europa zich naar zijn bevelen moesten schikken. Je herinnert je zeker nog wel, dat de Keizer verboden had, handel met Engeland te drijven. Niet alleen in Frankrijk

Sluiten