Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om van buiten te leeren.

De slag bij Waterloo.

In donkere aarde Op Waterloo's veld,

Daar ligt er begraven Zoo menige held.

Eens werd daar gestreden Met moed en met kracht,

En er is vernietigd Napoleons macht.

22. Nederland en België.

Het gevaar voor de vrijheid was geweken. Napoleon zat op St. Helena gevangen en zou nooit heerschappij weer voeren. Het jonge Koninkrijk der Nederlanden had van hem niets meer te vreezen.

In deze les zullen we bespreken, hoe het verder met dit koninkrijk ging. Je weet immers nog, dat het ontstaan was uit de vereeniging van Noord- en Zuid-Nederland.'

In het begin was er groote vreugde over de vereeniging van beide rijken, vooral in ons land. Men verwachtte, dat het nieuwe koninkrijk machtig en bloeiend zou worden.

En er waren ook wel redenen, om dat te denken. In beide landen had men veel vruchtbaren grond, die ruime oogsten kon voortbrengen. In Noord-Nederland hoopte men op de herleving van handel en zeevaart en in ZuidNederland waren talrijke fabrieken. Welvaart zou er dus kunnen komen in het geheele land.

En toch — hoe mooi dat alles leek, in werkelijkheid is het heel anders geworden. Noord- en Zuid-Nederland zijn niet één land gebleven; zestien jaar na hun vereeniging zijn ze weer gescheiden. Ik zal je vertellen, hoe en waardoor dat kwam.

Sluiten