Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Commissarissen voor de provinciën en de Burgemeesters voor de gemeenten? Ja, maar ze doen het niet alleen. Wie het dan mede doen, zal ik je vertellen.

In elke gemeente is een Gemeenteraad. Deze bestaat uit mannen, die door de ingezetenen der gemeente worden gekozen. Dit laatste gebeurt op een dag, die vooraf bekend wordt gemaakt; dan moet er gestemd worden. Daarvan heb je zeker wel eens gehoord. Meestal gebeurt het in het raadhuis of in een school. De leden van den Raad nu maken met den Burgemeester de gemeentewetten, de verordeningen. Zijn deze verordeningen niet naar den zin der gemeentenaren, dan kunnen dezen bij een volgende verkiezing andere mannen tot leden van den Raad benoemen. De nieuwe leden kunnen dan andere, en naar den zin van het volk betere, wetten maken. Zoo zien we dus, dat het volk zelf wat mee te zeggen heeft in de regeering.

Wat in een gemeente de Gemeenteraad is, zijn in een provincie de Provinciale Staten. Deze maken met den Commissaris der Koningin de wetten, waaraan de bewoners der provincie zich te houden hebben. In de eerste les van dit boekje heb ik je verteld, dat in vroeger tijd de provinciën ook door de Staten werden bestuurd. Die Staten waren echter heel anders dan de tegenwoordige Provinciale Staten. Zij hadden veel meer te zeggen. Zij konden de wetten voor de provinciën maken, zooals zij wilden. Dat kunnen de Provinciale Staten van tegenwoordig niet. De wetten, die zij maken, moeten door de Koningin worden goedgekeurd. De leden van deze Staten worden gekozen door het volk, dat in de provincie woont.

Ook hier zien we dus, dat het volk invloed heeft op de regeering, daar het zelf zijn bestuurders mag kiezen.

Ons geheele land wordt bestuurd door de Koningin.

Sluiten