Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huizen; men behoeft slechts een kraan open te draaien, om het helderste water te kunnen opvangen. Dat water wordt van buiten de stad door buizen onder den grond aangevoerd. Daar buiten staat een groote, ronde toren, de watertoren, waarin men door middel van machines het water oppompt, nadat men het eerst goed gezuiverd heeft. Yan daar wordt het door groote en tal van kleine buizen naar de huizen der stad gevoerd.

In een stad treffen we nu vele groote schoolgebouwen aan. Die scholen hebben meestal ruime, goed verlichte lokalen, met flinke en doelmatige schoolmeubelen. Verscheiden onderwijzers geven er les aan de talrijke leerlingen.

Wat al veranderingen en verbeteringen zijn dus in die steden tot stand gekomen! Wie weet, hoe alles zal zijn, wanneer jullie volwassen en bejaarde menschen geworden zijt.

Vragen en Opgaven. 1. Zijn de steden in ons land tegenwoordig nog vestingen? 2. De wallen zijn nu . . . ., de grachten . ... en de muren .... 3. Wat heeft men gebouwd op de plaats, waar ze vroeger waren? 4. Hoedanige straten treft men in het nieuwe deel der stad aan? 5. Wat heeft men in vele steden gebouwd, sedert de stoom in gebruik is? 6. In welke streken van ons land zijn fabriekssteden? 7. Welke huizen heeft men in die steden gebouwd?

8. Welk vervoermiddel gebruikt men tegenwoordig in een stad? 9. Naar welke plaats worden vele passagiers vervoerd?

10. Welke gebouwen staan er veel aan weerszijden van een straat? 11. Hoe zijn de ramen in zulke winkels? 12. Welke winkels heeft men al?

13. Hoe heeten de metalen draden, die over de straat en de huizen loopen? 14. Wat kan men met behulp van deze?

15. Waardoor wordt des avonds de straat verlicht? 16. Wat brandt er dan voor de winkelramen? 17. Waardoor verlicht men de meeste woonvertrekken? 18. Wat brandt men nog in

laarman, Toestanden en Gebeurtenissen. II, 11e dr. 10

Sluiten