Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sommige huizen? 19. Wat zijn er in plaats van de haardvuren gekomen? 20. Waardoor verkrijgt men water in de meeste huizen? 21. Dat water wordt opgepompt in een .... 22. Van daar leidt men het door .... naar de huizen der stad.

23. Hoe zijn de schoolgebouwen, die men nu in een stad aantreft? 24. Hoe zijn de lokalen daarvan? 25. Wat vindt men in die lokalen?

26. In de negentiende eeuw is in een stad dus veel veranderd.

30. Ons land in 't begin der twintigste eeuw.

II.

Niet alleen in de steden is in de negentiende eeuw veel veranderd, ook op het platteland is dit het geval.

Bijna alle dorpen zijn grooter en fraaier geworden. In enkele gedeelten van ons land, zooals b.v. in de veenstreken van Drente, zijn geheel nieuwe dorpen ontstaan. Oude en ouderwetsche huizen vindt men daar natuurlijk niet. In de andere plaatsen, die reeds langer bestonden, treft men deze wel aan. Zeer veel oude woningen echter zijn daar afgebroken en door nieuwe vervangen. Talrijke nieuwe gebouwen hebben de dorpen vergroot. In de landbouwdorpen op de vruchtbare klei van Friesland, Groningen en andere provinciën ziet men thans groote en fraaie boerderijen. De meeste andere plaatsen hebben sierlijke heeren- en burgerhuizen. — Niet overal is de verandering even groot. In de afgelegen streken van onze oostelijke provinciën hebben de dorpen nog veel van hun oud voorkomen behouden. Maar ook daar komt langzamerhand verandering, vooral nu de spoorlijnen die streken met andere deelen van ons land in verbinding brengen.

Een groot aantal plaatsen heeft een geheel ander voor-

Sluiten