Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

6.

7.

8.

9.

10

Bladz,

1. Van alles wat. (Bestuur, Bestand, Twisten) ... 5

2. Ontvluchting van Hugo de Groot

B. Stadhouder Frederik Hendrik. Inneming van s-Her- ^

togenbosch R

4. De verovering van de Zilvervloot

5. De zeeslag bij Duins . . . . • • • • • • • • ^

6. De Vrede van Munster. Bioei van ons • • • ""

7 De steden in de Gouden Eeuw

8. Het platteland in de Gouden Eeuw . • • • • •

9 Twee beroemde mannen uit den bloeitijd. (Rembrandt

•\T J 1\

^Bestuur van ' Jan 'de Witt. Neerlands macht en

11. Michiel Adriaanszoon de Ruyter. (Uit het leven van ^ een groot man) . . . • • ,q

12. De oorlog van 1672. Willem III

13. Het beleg van Groningen ^

14 De Eeuw van Verval •. • ■ • • •

15. Willem IV en Willem V. Ontevredenheid in het land 73

16. De Fransche Omwenteling

17. De Bataafsche Republiek

18. Het Koninkrijk Holland . .

19. Ons land een deel van Frankrijk .

20. Neerlands verlossing. Koning Willem I »*

21. De vrijheid in gevaar. Slag bij Waterloo . . • • ^

22. Nederland en België 1Q7

23. Onze vorsten . 114

24. Iets over Oost-Indië •••••* 119

25 Hoe ons land geregeerd wordt . . . • • • • •

26. Ons land in 't begin der negentiende eeuw. I. (In een ^

27. Onfland in "'t begin' der negentiende eeuw. II. (Op ^

28. Vooruitgang in de negentiende eeuw. (Handei, ver- ^

29 Ons^ iand^n^ b^giiTde^twintigsteeeuw. I. (Indesteden)

30. Ons land in 't begin der twintigste eeuw. II. (Op ^

het platteland) 152

Overzicht

Sluiten