Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. Vóór 2000 jaar en nog vroeger.

In een ander geschiedenisboekje heb je reeds gelezen, dat in dien ouden tijd ons land er heel anders uitzag dan nu. Stel je dien toestand nog maar eens even voor.

Steden en dorpen, met hun groote en kleine gebouwen, moet je wegdenken, evenzoo spoor- en tramlijnen, straaten grintwegen, kanalen, sluizen en bruggen. Niets van dat alles was er toen. Ook geen bebouwde akkers en door slooten begrensde weilanden. Denk nu nog even weer aan het versje:

Bosschen en moerassen Dekten toen ons land;

Heidevelden vond men Op het hooge zand,

en je weet weer zoo wat, hoe ons land er v<5ór twintig eeuwen uitzag.

Niet alleen echter, dat op onzen bodem alles zoo heel anders was, het land zelf had ook een anderen vorm dan nu. Vergelijk maar eens de beide kaartjes hiernaast. De Wadden en de Zuiderzee bestonden nog niet, het tegenwoordige Friesland en Noord-Holland waren nog niet gescheiden. Het water van den IJsel stroomde in een groot meer, dat Flevo heette en vervolgens door den Vlie-

stroom naar de Germaansche zee, die wij nu

noemen. Het Rijnwater liep nog daar langs, waar nu de

Sluiten