Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogen houden, is ook een van de stadsrechten, die de burgers van den vorst hebben gekregen. De marktdagen heeft men zoo gekozen, dat die samenvallen met kerkelijke feestdagen, zooals Paschen, Pinksteren of andere, omdat er dan veel menschen naar de stad gaan. Hierdoor hebben de markten den naam van kerkmissen gekregen, die later in kermissen veranderd is.

Als we van het marktgeschreeuw genoeg hebben, gaan we onze wandeling vervolgen, door een der straten in te slaan. Wat komt ons daar tegen? 't Lijkt wel een optocht. Ja, dat is het ook. Voorop gaat een man, die aan een lange staaf een mooi vaandel draagt en dan volgen, twee aan twee, een aantal mannen, met boog en pijlen gewapend, 't Is een schuttersgilde, dat ons daar voorbijtrekt, een vereeniging van burgers, die buiten de stad gaan, om zich daar te oefenen in het boogschieten.

Waarom doen ze dat? Wel, omdat het hun te pas kan komen, als ze flink kunnen schieten. Als een vijand hun stad aanvalt, zullen ze op de wallen staan en zich dapper verdedigen, 't Kan ook zijn, dat ze door den vorst worden opgeroepen, om met hem in den strijd te gaan. Want toen de burgers stadsrechten kregen, hebben ze moeten beloven, den graaf in oorlogstijd met een zeker aantal mannen bij te staan.

Behalve dat der schutters zijn er nog meer gilden in de stad. Er zijn vereenigingen van kooplieden en van handwerkslieden, die hetzelfde beroep uitoefenen. Zoo heeft men in de meeste steden een gilde der kooplieden, een der smeden, een wevers-, slagers-, bakkers- en brouwersgilde.

Hoewel we nog lang niet alles gezien hebben, zullen we onze wandeling door de stad maar eindigen.

Sluiten