Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. waarom men ze toch nog steeds de voorname heer en des lands

kon noemen;

c. hoe de toestand der dorpers was — en

d. ivaarin dezen woonden.

Vertel ook:

e. iets van een valkenjacht;

f. iets van een tournooi.

11. De vereeniging der Nederlandsche gewesten.

Je herinnert je zeker nog wel, dat onder Karei den Grooten ons land een deel was van het groote Frankische rijk. Toen later dat rijk in tweeën werd gesplitst, werden deze streken tot Oost-Frankenland (Duitschland) gerekend. Maar je weet ook, dat de graven en hertogen, die in naam van den Duitschen keizer hier regeerden, zich weinig aan hun heer stoorden en deden, alsof ze zelt vorsten waren. We kunnen dan ook gerust zeggen, dat in het begin der elfde eeuw Noord- en Zuid-Nederland bestonden uit een aantal kleine staatjes, die ieder een eigen bestuurder hadden. Langzamerhand echter werden deze gewesten vereenigd en ongeveer in het midden der zestiende eeuw had één vorst ze alle onder zijn bestuur. Over die vereeniging zal ik je nu iets vertellen.

Je kent allen nog wel Floris V, den Hollandschen graaf, die in 1296 door de edelen vermo'ord werd. De zoon'van dezen vorst, Jan I, die zijn vader opvolgde, regeerde maar drie jaar. Toen hij in 1299 stierf, werd hij opgevolgd door zijn neef Jan II. Deze was echter al graaf van Henegouwen, in Zuid-Nederland, zoodat nu Holland en Henegouwen één hoofd kregen. Jan 11 en later zijn zoon Willem voerden oorlog tegen den graaf

Sluiten