Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ging het in Holland met Enkhuizen, Hoorn en Edam.

In de gewesten van het Zuiden, vooral in Brabant en Vlaanderen, werden de burgers rijk door handel en nijverheid. Op de markten van Brugge kwamen kooplieden

Daar de stedelingen zoo rijk werden, viel het hun niet moeilijk, den vorst de groote geldsommen te betalen, die hij van hen vroeg. Vooral Filips de Goede deed herhaaldelijk zulke b ed e n. Want hij had nog al wat geld noodig. Niet alleen voor de oorlogen, die hij voerde, maar ook voor zijn weelderige levenswijze. In die weelde volgden de edelen hem na. Hun kleeding was vervaardigd van kostbaar laken en linnen,

van zijde en fluweel en schitterde van goud, zilver en edelgesteenten. Het spreekt vanzelf, dat dit in 't voor deel van de nijverheid was. Vooral de Brabantsche en Vlaamsche steden, zooals Brussel, Mechelenen Gent, waren bekend om haar prachtig laken en fijn linnen. Ook werden in de bedoelde steden kostbare voorwerpen

uit de meeste landen van Europa.

Vlaamsche wever.

Sluiten