Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door zijn laken, Haarlem door zijn linnen en Delft door zijn aardewerk.

Geen wonder, dat in die dagen van welvaart de steden verfraaid werden. In sommige, zooals b.v. in Brussel, lieten vele edelen mooie woningen bouwen; in andere verrezen fraaie kerken en prachtige stadhuizen. Haarlem Hoorn en Enkhuizen bezitten nog mooie gebouwen uit de zestiende eeuw.

Als ik je nu nog vertel, dat landbouw en veeteelt aan vele boeren een goed bestaan schonken, dan durf je me zeker gerust nazeggen: In den tijd van Karei \ waren de Nederlanden bloeiende gewesten.

Opgave. Maak een opstel over den bloei der Nederlanden in de 15de en 16de eemv. Let daarbij op:

a. vischvangst, handel en nijverheid onder Filips den Goeden;

b. vischvangst, handel en nijverheid onder Karei V.

Ter herhaling eri om van buiten te leeren.

In de 11de en 12de eeuw waren de edelen en de geestelij ken de beide eenige standen, die gerekend werden.

In 1096 werd de eerste kruistocht ondernomen. In de beide volgende eeuwen werden nog acht groote tochten gedaan.

In 1219 veroverden de Hollanders en Friezen onder graaf Willem I de stad Damiate in Egypte.

In de 13de eeuw ontstond, mede door de Kruistochten, de derde stand. Er kwamen toen veel nieuwe steden. Handel en nijverheid gingen vooruit.

In 1299 werd graaf Jan II van Henegouwen ook graat van Holland.

In 1323 kreeg zijn zoon nog Zeeland er bij.

In 1433 stond gravin Jacoba Holland, Zeeland en Henegouwen af aan haar neef Filips van Bourgondië. Deze bezat al eenige der Zuidnederlandsche gewesten en de andere kreeg hij later ook.

Sluiten