Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van predikanten uit alle deelen van het land gehouden en daar werd aan de Remonstranten het prediken verboden.

Twee jaar later eindigde het Bestand. Toen begon de oorlog weer. Hoe het daarmee ging, zullen we in de volgende les bespreken.

opgave. Maak een opstel over de jaren vóór en gedurende het Bestand. Vertel daarbij:

a. hoe het vóór het Bestand met den oorlog ging;

b. waarom er naar vrede verlangd werd:

c. wat in 1609 werd besloten;

d. welke twisten er tijdens het Bestand ontstonden;

e. wat daarvan de gevolgen geweest zijn.

19. De oorlog na het Bestand en de afloop er van.

Na het eindigen van het Bestand, in 1621, begon de strijd met de Spanjaarden weer, maar de Nederlanders waren daarin niet gelukkig. Een poging van Maurits, om 's-Hertogenbosch te veroveren, mislukte. Daarentegen maakten de Spanjaarden zich meester van eenige kleine plaatsen en ook van Breda.

Lang heeft Maurits den oorlog niet meer meegemaakt; in 1625 stierf hij. Zijn broer, Frederik Hendrik, werd in zijn plaats stadhouder van vijf provinciën en opperbevelhebber van het leger.

Als legeraanvoerder heeft Frederik Hendrik zich beroemd gemaakt. Denaam „Stedendwinger", dien men hem gaf, zegt ons, wat hij gedaan heeft. Evenals Maurits ontnam hij den vijand vele belangrijke vestingen. Vooral in Brabant en Limburg maakte hij veroveringen, zoodat een groot deel van deze gewesten bij de Republiek gevoegd werd.

Sluiten